Relacja czatu z członkinią zarządu i CFO Grupy Kino Polska: W pierwszym półroczu skupiliśmy się na poprawie efektywności operacyjnej naszego biznesu
Obrazek użytkownika Czaty
01 wrz 2023, 14:14

„W pierwszym półroczu skupiliśmy się na poprawie efektywności operacyjnej naszego biznesu” - relacja czatu z członkinią zarządu i CFO Grupy Kino Polska

W piątek 1 września 2023 r. odbył się czat inwestorski z członkinią zarządu i CFO Grupy Kino Polska, Katarzyną Woźnicką. Rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za I półrocze 2023 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową oraz dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu udział wzięło 290 osób, a członkini zarządu odpowiedziała na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z członkinią zarządu i CFO Grupy Kino Polska, Katarzyną Woźnicką. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe spółki za I półrocze 2023 roku oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 1 września 2023 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Dzień dobry! Z tej strony Katarzyna Woźnicka z Grupy Kino Polska.
Będę z Państwem przez godzinę. Zapraszam do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Jak nowy zarząd i nowy akcjonariusz główny zapatruje się na politykę dywidendową spółki?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Decyzję o rekomendacji dywidendy podejmiemy po zamknięciu roku. Zarząd zawsze bierze pod uwagę planowane inwestycje związane z nadawaniem kanałów z portfolio Grupy Kino Polska.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak ocenia Pani ostatnie półrocze w spółce?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

W pierwszym półroczu skupiliśmy się na poprawie efektywności operacyjnej naszego biznesu. Zwiększyliśmy marże w największym segmencie kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, a także znacząco poprawiliśmy wyniki segmentu Zoom TV. Widać także pozytywne efekty i synergii z Grupą CANAL+. Przychody segmentu produkcji kanałów telewizyjnych przekroczyły w I półroczu tego roku ponad 2 mln zł, co jest w dużej mierze rezultatem realizacji zadań na rzecz Grupy CANAL+.
Nadal widoczne są efekty zmian legislacyjnych dotyczących standardu nadawania, co wpływa na wynik segmentu Stopklatka.

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

1. Czy Grupa Kino Polska ma określone cele finansowe na rok 2023? - jakie?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Spółka nie podaje prognoz finansowych.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Czy SPI spłaciło już pożyczkę widoczną w ostatnim bilansie na 8,4 mln zł (cash pooling)?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Proszę o doprecyzowanie okresu, o jaki Pan pyta? Jak rozumiemy, chodzi o Grupę Kino Polska?

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jak wygląda stan obłożenia reklamami?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Mamy pełne obłożenie slotów reklamowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co było podstawowym czynnikiem wzrostu zysku operacyjnego i zysku netto w pierwszym półroczu?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Do wzrostu wyniku w największym stopniu przyczynił się segment kanały marki FilmBox i kanały tematyczne, który wygenerował (łącznie z emisji i reklamy) prawie 79 mln zł (+10%). Wpływy z emisji rosły głównie na rynkach w Polsce i na Węgrzech. Na rynku czeskim przychody ze sprzedaży reklam wzrosły r/r o jedną trzecią i sięgnęły już 2,36 mln zł.
Dobry wynik zanotował również segment Zoom TV - po I półroczu 2023 r. przychody wyniosły 12,3 mln zł, (+18% r/r). W rezultacie segment ten zmniejszył stratę z ponad 8 mln zł rok wcześniej do ponad 2 mln zł obecnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek

Czy zarząd może odnieść się do wyceny giełdowej, która utrzymuje się na niskich poziomach wskaźników wartości rynkowej - co może być impulsem do wywołania wreszcie wzrostów na kursie?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Zarząd naturalnie nie komentuje bieżącej wyceny akcji. Skupiamy się na budowaniu wartości Spółki dla akcjonariuszy, realizując przyjętą strategię.

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

1. Jakie są główne efekty synergii między grupą Canal+ a Grupą Kino Polska, które widać w wynikach finansowych?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Działania w ramach jednej grupy medialnej mogą przynosić wyraźne korzyści np. w postaci optymalizacji kosztów
Efekty synergii są widoczne m.in. w segmencie Zoom TV, gdzie atrakcyjna oferta programowa stworzona we współpracy z CANAL+ (Patent na Zieleń), przyciąga widzów, czy w segmencie produkcji telewizyjnej, gdzie przychody w I półroczu br. były istotnie wyższe niż rok wcześniej.
Ponadto obecnie trwa wspólny przetarg organizowany przez CANAL+ Polska i Grupę Kino Polska na wybór brokera reklamowego do obsługi obu podmiotów. Widzimy też synergie i lepsze możliwości współpracy z reklamodawcami.
Warto podkreślić, że łącząc siły mamy dużą przewagę na rynku. Zajmujemy 5. miejsce na polskim rynku telewizyjnym pod względem oglądalności, a biorąc pod uwagę naszą wielokanałową ofertę (OTT i platformy telewizyjne), razem jesteśmy 4. największą ofertą medialną w Polsce pod względem oglądalności.
Kolejnym elementem dalszego rozwoju jest uruchomianie, we współpracy z Grupą C+, nowych kanałów na rynkach międzynarodowych. Pozwoli to na wzmocnienie pozycji Grupy na tych rynkach oraz wykorzystanie synergii.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał Niedbalski,Press

Na kiedy planowane jest ogłoszenie wyników przetargu na nowego brokera reklamowego?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Przetarg na wybór brokera dla CANAL+ i Grupy Kino Polska wciąż trwa. O wynikach przetargu poinformujemy rynek niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał Niedbalski, Press

Jak będą wyglądały nakłady finansowe na ofertę programową Waszych kanałów w drugim półroczu? Czy przewidujecie w tym zakresie wzrost rok do roku, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie produkcje?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Grupa inwestuje stale w ofertę programową. W nadchodzących okresach nie zakładamy znaczącej zmiany skali tych inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał Niedbalski, Press

Jak oceniacie perspektywy dla drugiego półrocza 2023. Czy można spodziewać się podobnej dynamiki wzrostu przychodów i zysku jak w pierwszym?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Drugie półrocze, z uwagi na sezonowość na rynku telewizyjnym zwykle jest lepsze niż pierwsze, spodziewamy się utrzymania tego trendu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

dzień dobry
czy przewidziane są podwyżki cen reklam, skoro nie były podwyższane od zeszłego roku?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

W uproszczeniu – nie ma czegoś takiego jak cennik reklam, z reklamodawcami rozliczamy się za liczbę widzów, do których docieramy z informacją o ich produktach (tzw. pakiety CPS) – ceny tych pakietów systematycznie rosną.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zmieniło się coś w kwestii przejęć innych podmiotów, tzn. czy pojawiły się jakieś okazje do akwizycji?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Obserwujemy rynek i będziemy korzystali z nadarzających się okazji, o ile takie zidentyfikujemy. Obecnie nie jesteśmy w żadnym takim procesie.

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

jakie są plany alokacji swoich zysków w najbliższym czasie?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Priorytetem dla nas pozostają inwestycje w nowe treści programowe. Decyzję o rekomendacji dywidendy podejmujemy zawsze po zakończeniu roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W Polsce mówi się już o technicznej recesji, czy to jest widoczne w zainteresowaniu ofertą reklamową na drugą połowę 2023 r.?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Obecnie mamy zapewnione 100% obłożenie slotów reklamowych i nie dostrzegamy zmian w tym obszarze.

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

W I półroczu 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łącznie 2,59% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, tj. o 5,5% mniej w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. (SHR%, All 16-59, live) - czy w drugim półroczy zakładacie dalsze spadki? -

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Niższa oglądalność jest w dużej mierze wynikiem zmian regulacyjnych w standardzie nadawania. Czekamy na zakończenie tego procesu, który wciąż trwa.
Niezależnie od tego prowadzimy działania optymalizacyjne, efektywniej wydając środki na nowe treści programowe, dzięki czemu wierzymy, że uda nam się utrzymać rentowność naszych kanałów na podobnym poziomie jak dotychczas. Ponadto dostosowujemy kanały do preferencji naszych widzów.
Poprawiająca się sytuacja na rynku reklamowym może mieć również pozytywny wpływ na wyniki poszczególnych kanałów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę napisać coś więcej o planach rozwoju zagranicą

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Działamy na wielu rynkach międzynarodowych, gdzie nadajemy nasze kanały płatne, we współpracy z partnerami kablowymi i operatorami platform telewizyjnych.
W Czechach rozwijamy sprzedaż reklam na kanałach płatnych. Traktujemy rynek czeski jako pole do testowania nowej strategii, gdzie rozpoczęliśmy budowanie naszej pozycji poprzez wykorzystanie synergii z Grupą M7. Jest to przykład udanej współpracy w ramach Grupy.
Grupa Kino Polska (za pośrednictwem SPI International) pracowała nad pełną edycją i uruchomieniem Canal+ Action i serwisu SVOD w Czechach, co oznacza zapewnienie usług pozyskiwania programów, promocji na antenie i wsparcia technicznego. Powierzenie tego zadania zespołowi Grupy Kino Polska wynika z jej dużego doświadczenia, zaplecza technicznego i know-how w zakresie uruchamiania nowych kanałów telewizyjnych w optymalnym czasie.
Chcielibyśmy powielić ten model biznesowy na innych rynkach.

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

proszę o komentarz skąd taki duży wzrost pozycji w bilansie - inne zobowiązania krótkoterminowe w II kwartale - 24 676 tys.

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Prosimy o doprecyzowanie – czego dotyczy ta wartość?

Obrazek użytkownika Anonim
Michał Niedbalski,Press

Czy synergie z Canal+ mogą dotyczyć też streamingu i Waszego serwisu FilmBox+?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Pracujemy nad synergiami w wielu obszarach, kluczowych dla Grupy Kino Polska jak i szeroko pojętej Grupy CANAL+.
Widzimy nasze biznesy jako komplementarne wobec siebie.

Obrazek użytkownika Anonim
S.K.

Czy jest możliwe utrzymanie poziomu rentowności w następnym kwartale?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Tak jak wspominaliśmy, drugie półrocze jest zwykle lepsze na rynku telewizyjnym, co zwyczajowo pozytywnie wpływa na rentowność.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakich fundamentalnych wydarzeń można się spodziewać jeszcze w tym roku w spółce i wokół spółki?

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

O wszelkich istotnych wydarzeniach informujemy na bieżąco.

Obrazek użytkownika Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka

Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcam do odwiedzania naszego serwisu relacji inwestorskich
https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.