Inno-Gene ogłasza nową strategię na lata 2015-2018 i rozpoczyna ofertę publiczną akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
30 wrz 2015, 10:00

Inno-Gene ogłasza nową strategię na lata 2015-2018 i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Inwestorom coraz trudniej odnaleźć branżę z szansą na szybki rozwój. Kapitału na rynku jest coraz więcej, a realne stopy procentowe oscylują wokół zera. Są jednak na rynku spółki, które prowadzą biznes we wzrostowych branżach. Inno-Gene upatruje zysków w genetyce i w połowie września zaprezentował nową strategię na lata 2015-2018. Spółka właśnie poinformowała, że 1 października rozpocznie ofertę publiczną akcji. Do inwestorów indywidualnych ma trafić ok. 25% z wartej 10,5 mln zł oferty. Wkrótce spółka planuje też przenieść notowania z NewConnect na główny rynek GPW.

Genetyka i badania genetyczne jako przyszłość medycyny

Badania genetyczne są wciąż dość mało popularne w Polsce, gdzie rynek dopiero raczkuje, ale szybko rozwijają się na zachodzie. Illumina, gigant branżowy (największy na świecie producent sprzętu do wykonywania badań genetycznych) notowany na giełdzie w USA jest wyceniany na 30 mld USD. Badania genetyczne stają się coraz bardziej powszechne na świecie. Branża oczekuje, że w perspektywie najbliższych lat każdy człowiek będzie miał swój paszport genetyczny - tworzony zaraz po urodzeniu - który będzie wykorzystywany przez lekarzy w trakcie całego życie pacjenta, dzięki czemu będzie można go skuteczniej leczyć, np. dostosowując terapię do indywidualnych predyspozycji genetycznych.

Rynek genetyczny w Polsce

Nie istnieją oficjalne statystyki określające wielkość rynku badań genetycznych w Polsce. Inno-Gene szacuje, że obecnie jest to około 80 mln zł. Z racji dużego opóźnienia względem rynków rozwiniętych, analizy sugerują, że rynek powinien się rozwijać co najmniej 3 razy szybciej niż na zachodzie, czyli w tempie około 35-40% rocznie. W Polsce wspomniany rynek jest wciąż bardzo rozdrobniony. Opierając się na powyższych szacunkach, dwa największe podmioty - Inno-Gene i Genomed - posiadają w nim około 15% udział. Pozostałe 85% to głównie małe, lokalne laboratoria badawcze, które zajmują się głównie testami na ojcostwo. Cały rynek znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Rozwija się wraz ze wzrostem świadomości pacjentów i lekarzy. Dodatkowo, rośnie też presja ze strony koncernów medycznych, które coraz częściej chcą wprowadzania praktyki badań genetycznych, zwiększających skuteczność i przyczyniających się do obniżenia całkowitych kosztów terapii.

Czym zajmuje się Inno-Gene?

Inno-Gene to spółka, która posiada cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu, w których prowadzi badania genetyczne. Dysponuje w swojej ofercie setką własnych testów. Udało jej się skomercjalizować wiele projektów. Dużo kapitału pozyskuje z funduszy UE (od 2007 roku ok. 33 mln zł na 12 projektów). Prowadzi też badania nad rozwojem nowych, autorskich testów, ale ponadto oferuje testy zagranicznych firm. W swojej ofercie proponuje cztery linie badań genetycznych. Od lutego 2011 spółka jest notowana na New Connect.

Ilustracja 1: Aktualna linia produktowa Inno-Gene źródło: Inno-Gene strategia na lata 2015-2018.
Ilustracja 1: Aktualna linia produktowa Inno-Gene źródło:
Inno-Gene strategia na lata 2015-2018.

Swoje badania Inno-Gene oferuje poprzez partnerów (przede wszystkim medycznych, ale również np. na siłowniach czy w SPA) oraz stronę WWW. Docelowo spółka planuje też rozszerzyć ofertę pudełkowych testów genetycznych, dostępnych w aptekach (self-testy).

Na czym polega nowa strategia Inno-Gene

I tutaj dochodzimy do najważniejszej kwestii, czyli perspektyw rozwoju. Inno-Gene działa na bardzo rozdrobnionym i wzrostowym rynku, co już samo w sobie stanowi duży potencjał do zwiększenia wartości spółki. Już teraz posiada w swojej ofercie szeroką gamę autorskich testów, ale wciąż pracuje nad nowymi projektami. Spółka planuje rozwój działu sprzedaży i współpracę z zagranicznymi podmiotami z branży. Ponadto rozwojowi spółki sprzyjać będzie nowa perspektywa funduszy unijnych na najbliższe lata, która promować będzie innowacyjność i wszelkiego rodzaju badania.

Nowa technologia badań filarem rozwoju

Filarem rozwoju Inno-Gene ma być jednak zmiana technologii badań genetycznych. Spółka za najważniejszy cel postawiła sobie wprowadzenie do oferty produktowej najnowocześniejszych badań genetycznych typu NGS, zamiast wykonywanych z wykorzystaniem starszych technologii.

Wykres 1: Struktura badań nowej i starej technologii w Inno-Gene. Źródło: Inno-Gene, strategia na lata 2015-2018.
Wykres 1: Struktura badań nowej i starej technologii w Inno-Gene.
Źródło: Inno-Gene, strategia na lata 2015-2018.

Dziś sprzedaż nowoczesnych badań NGS to zaledwie 5% struktury sprzedaży Inno-Gene. Docelowo - poprzez rozwój i rozbudowę własnej oferty oraz współpracę z zagranicznymi podmiotami - w 2018 roku badania NGS mają odpowiadać za 70% przychodów spółki (Wykres 1). To bardzo ważne, gdyż dzięki skróceniu długości badania i jego precyzji znacząco wzrośnie marża ze sprzedaży - z obecnych zaledwie 3% do około 37%.

Wykres 2: Struktura badań nowej i starej technologii w Inno-Gene w rozbiciu na linie produktowe. Źródło: Inno-Gene, strategia na
Wykres 2: Struktura badań nowej i starej technologii w Inno-Gene w rozbiciu na linie produktowe.
Źródło: Inno-Gene, strategia na lata 2015-2018.

Obecnie badania prowadzone w nowej technologii NGS w strukturze sprzedaży Inno-Gene to głównie badania predyspozycji (Wykres 2). Docelowo spółka planuje wprowadzać nową technologię w innych liniach produktowych i przez to zwiększać jej udział w całej sprzedaży. Przy czym tutaj kluczowe znaczenie będą miały umowy współpracy z zagranicznymi potentatami z branży, którzy takie testy oferują.

Historia notowań Inno-Gene

Spółka Inno-Gene zadebiutowała na New Connect w 2011 roku.

Wykres 2: Notowania Inno-Gene, lata 2011 - 2015, interwał tygodniowy.
Wykres 2: Notowania Inno-Gene, lata 2011 - 2015, interwał tygodniowy.

Kurs akcji aktualnie znajduje się około 160% powyżej poziomów z debiutu. Przy czym największa zwyżka notowań miała miejsce w ostatnich miesiącach. Kurs akcji pozytywnie zareagował na ogłoszenie nowej strategii, które miało miejsce 16 września 2015 r. W zeszłym tygodniu WZA spółki przegłosowało podwyższenie kapitału, a 29 września zostało ogłoszone memorandum wraz z ofertą publiczną akcji na New Connect, po czym notowania spółki zostaną przeniesione na rynek główny GPW.

Sytuacja fundamentalna Inno-Gene

Tego rodzaju spółki, z nowoczesnych i dopiero rozwijających się branż, trudno wyceniać klasycznymi wskaźnikami fundamentalnymi. Warto jednak o nich wiedzieć. Na 29 września wskaźniki C/Z Inno-Gene wynosi 41,3, a marża operacyjna wynosi około 14%. Od końca 2014 roku spółka generuje dodatni zysk, posiada przyzwoite wskaźniki płynności i niskie zadłużenie, wynoszące 10,2%.

Wykres 3: Sprzedaż Inno-Gene w latach 2011 - 2014. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych spółki.
Wykres 3: Sprzedaż Inno-Gene w latach 2011 - 2014. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych spółki.

To co jest jednak najważniejsze to fakt, że z roku na rok sukcesywnie rośnie sprzedaż. W 2011 roku wynosiła ona około 2 mln zł, a w 2014 roku była już ponad dwa razy większa. Przy utrzymaniu takiego tempa i wzroście marży ze sprzedaży, powinno to znacznie poprawić zyski spółki. Oprócz samej sprzedaży spółka będzie czerpać dochody z dofinansowania projektów i badań z funduszy unijnych.

Podsumowując, Inno-Gene to kolejna polska spółka - po Selvicie - która prowadzi biznes w segmencie zaawansowanej medycyny. Działa w mocno wzrostowej branży i ogłosiła nową strategię, która zakłada wzrost sprzedaży i marży. Oprócz tego, swój wzrost opiera też na inwestycjach związanych z nową perspektywą wydatków unijnych nastawioną na innowacje. To powody, dla których inwestorzy poszukujący spółek wzrostowych mogą bliżej przyjrzeć się biznesowi Inno-Gene.

Wielkość i cele emisji

Spółka oferuje 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Cena emisyjna nowych akcji została ustalona za 8,1 zł. Po emisji liczba akcji i głosów wyniesie 6 503 152. Akcje serii F będą stanowić 20,0% kapitału zakładowego i liczby głosów na WZA.

Z emisji zarząd planuje pozyskać około 10,5 mln zł, które przeznaczy na rozwój prowadzonej działalności. Jak wynika z memorandum, kapitał ma zostać rozdysponowany w następujący sposób.

  • badania i rozwój,
  • wykup udziałów i rozwój spółek zależnych,
  • inwestycje  we  własne  ośrodki  badań  genetycznych,  w  tym  spółkę  Central  Europe, Genomics Center,
  • komercjalizację i rozszerzenie kanałów dystrybucji.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

Etapy ofertyTerminy

Publikacja Memorandum Informacyjnego

29 września 2015 r.

Publikacja Ceny Maksymalnej Akcji

do 30 września 2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat
w Transzy Inwestorów Indywidualnych

od 1 do 8 października 2015 r.

Przyjmowanie deklaracji nabycia
w ramach budowy Księgi Popytu
od 8 do 9 października 2015 r.
(do godz. 15.00)
Publikacja Ceny Emisyjnej

9 października 2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

od 12 do 14 października 2015 r.

Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji w obu transzach

do 19 października 2015 r.

Tabela 1: Harmonogram oferty Inno-Gene S.A.

***

Materiał przygotowany we współpracy z partnerem,, firmą Inno-Gene S.A.

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.