17 spółek, które planują przejść z NewConnect na rynek główny GPW w 2017 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 gru 2016, 07:12

17 spółek, które planują przejść z NewConnect na rynek główny GPW w 2017 roku

W 2017 roku szykuje się dużo przejść z rynku NewConnect na parkiet główny GPW. Już teraz plany zmiany rynku zapowiedziało 17 spółek, z tego, około 12 firm zrobi to z dużym prawdopodobieństwem.

Wydawałoby się, że po wprowadzeniu nowych obowiązków informacyjnych (rozporządzenie MAR), spółki z NewConnect ruszą tłumnie w stronę rynku regulowanego. Jak się jednak ostatecznie okazuje, w tym roku rynek zmieniło tylko 8 spółek. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, że spółek spełniających kryterium kapitalizacji potrzebnej do przejścia na GPW (12 mln euro, czyli około 56 mln zł) jest jeszcze około 50, z czego 20 z kapitalizacją przekraczającą 100 mln zł.

Zapytaliśmy więc zarządy spółek o ich plany, przejrzeliśmy też ich komunikaty i stworzyliśmy listę spółek, która planuje zmienić parkiet. Podzieliliśmy spółki chętne do zmiany rynku na trzy kategorie pod względem szans na przejście w przyszłym, czyli 2017 roku.

Spółki z NewConnect, które już podjęły działania, aby zmienić parkiet w 2017 roku

SESCOM #SES, kapitalizacja: 54.6 mln zł

Spółka SESCOM już złożyła prospekt emisyjny do KNF i czeka na jego zatwierdzenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to już w pierwszej połowie 2017 roku firma zadebiutuje na rynku głównym. Przy okazji zmiany parkietu nie planuje emisji akcji.

Obecność na rynku regulowanym GPW jest dla nas istotna z punktu widzenia ciągłego zwiększenia transparentności firmy i wzmacniania jej pozycji jako partnera godnego zaufania. To pomaga budować dobre, trwałe relacje biznesowe i skutecznie realizować plany dotyczące dalszej ekspansji. Rynek główny daje też większe możliwości dostępu do kapitału na nowe inwestycje np. w zakresie projektów innowacyjnych i R&D.

mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu SESCOM S.A.

SESCOM specjalizuje się w zarządzaniu serwisem technicznym oraz świadczeniu usług serwisu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC), serwisu infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz elektrycznego i budowlanego. Dostarcza usługi przede wszystkim do dużych sieci handlowych. Sescom zwiększa z roku na rok przychody i zyski. Kurs spółki w tym roku wzrósł o 44%.

UNIMOT #UNT, kapitalizacja: 408 mln zł

UNIMOT jest drugą największą spółką na rynku NewConnect pod względem kapitalizacji. Od roku planuje przeniesienie notowań na rynek regulowany. Spółka planowała zadebiutować na GPW jeszcze w 2016 roku, lecz ostatecznie zrobi to w 2017 roku.

Jesteśmy przekonani, że UNIMOT osiągnął już taką skalę działania i dojrzałość, że inwestorzy zasługują na to, by akcje Spółki były notowane na rynku regulowanym GPW. Nasza prognoza zakłada, że osiągniemy w tym roku przychody przekraczające 2 mld zł, a zysk netto może sięgnąć 30 mln zł. To wyniki, które plasują nas zdecydowanie wśród spółek z głównego rynku

mówi Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT SA.

Spółka pracuje intensywnie nad zmianą rynku i obecnie podaje, że debiut jest możliwy w pierwszym kwartale 2017. Przy okazji przeniesienia notowań, spółka planuje też emisję akcji.

UNIMOT planuje dalszy dynamiczny rozwój, z pewnością chcemy pozostawać w czołówce firm zajmujących się obrotem paliwami. Środki z emisji pozwolą nam na realizację naszej strategii. Trudno w tym momencie przesądzać, jaka będzie wartość oferty i jaką liczbę akcji ostatecznie wyemitujemy. W październiku WZA Spółki podjęło uchwały, z których wynika, że Spółka może wyemitować w ofercie publicznej do 2,2 mln nowych akcji

dodaje Brzozowski.

UNIMOT działa w branży paliwowej od 25 lat. Jest wiodącym, niezależnym importerem i dystrybutorem paliw płynnych, głównie oleju napędowego. Przychody i zyski spółki z roku na rok dynamicznie się zwiększają. Od początku roku kurs akcji UNIMOT na NewConnect wzrósł o 362%.

Midven #MID, kapitalizacja: 72 mln zł

Midven już rozpoczął działania zmierzające do przeniesienia notowań akcji na główny rynek GPW w 2017 r. Pozyskał też na ten cel dofinansowanie z programu „4 Stock”. Debiutowi będzie towarzyszyła emisja akcji. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na nowe inwestycje kapitałowe w segmencie producentów gier, jak również wsparcie spółek portfelowych.

Dokonując zmiany notowań akcji na rynku GPW liczymy na większą rozpoznawalność pośród inwestorów giełdowych, jak również zwrócenie baczniejszej uwagi na naszą działalność ze strony funduszy inwestycyjnych TFI/OFE, którzy z reguły bardziej angażują się kapitałowo w spółki z dużego parkietu aniżeli NC

mówi Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

Midven tworzy grupę kapitałową spółek technologicznych. Wspiera je w rozwoju produktów oraz usług również na rynki międzynarodowe. Ma pakiet 27% spółki z rynku NC Parcel Technik SA, skoncentrowanej na wytwarzaniu paczkomatów na rynki międzynarodowe, a także Mizaco Sp. z o.o. produkującej gry, czy też akcje 3-go największego kantoru internetowego KantorOnline.pl.

W najbliższym czasie Midven SA będzie koncentrował swoją aktywność na inwestycjach w ciekawe i rozwojowe studia gier, które mogą kształtować rozwój i synergię z Mizaco, jak również planuje zrealizować zapowiadaną już inwestycję w B2B platformę w segmencie ‘Business Travel’.

dodaje Andrzej Zając

Setanta #SET, kapitalizacja: 103 mln zł

Grupa Kapitałowa Setanta inwestująca w spółki z obszarów nieruchomości, venture capital oraz energetycznego (OZE), prawdopodobnie niedługo przejdzie na rynek regulowany (rynek równoległy). Jej prospekt emisyjny został zatwierdzony przez KNF pod koniec września.

Spółki z NewConnect, które zamierzają zmienić rynek w 2017 roku i mają na to duże szanse

Columbus Energy #CLC, kapitalizacja: 65,5 mln zł

Columbus Energy jest to spółka, której jednym z głównych akcjonariuszy jest inna spółka z NewConnect: JR Holding. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 roku. Natomiast w przyszłym roku (2017) zamierza złożyć prospekt emisyjny do KNF i przenieść notowania na rynek główny GPW.

Zmiana rynku notowań z pewnością wpłynie pozytywnie na możliwość pozyskiwania przez Spółkę inwestorów finansowych i branżowych. Jestem także przekonany, że podniesie ona naszą pozycję na rynku OZE oraz wśród partnerów biznesowych. Myślę, że dzięki temu zyskamy większe zaufanie wśród klientów

mówi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy.

Columbus działa w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i zajmuje się realizowaniem montaży instalacji fotowoltaicznych. Przy okazji zmiany rynku, spółka rozważa możliwość emisji akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój sprzedaży flagowego produktu Spółki - „Abonament na Słońce”.

Fachowcy.pl Ventures #FAV, kapitalizacja: 116 mln zł

Fachowcy chcą przejść na rynek regulowany w drugiej połowie 2017 r. Spółka intensywnie się rozwija i zapowiada osiągnięcie progu rentowności w najbliższych miesiącach. W tym roku jej kurs wzrósł o 382%.

Wielu inwestorów instytucjonalnych, którzy interesują się spółką, ze względu na kwestie regulacyjne nie może zainwestować w nasze akcje. Zmieni się to po debiucie na rynku regulowanym.

mówi Piotr Surmacki, Prezes Fachowcy.pl Ventures.

Fachowcy oferują usługi efektywnego pozyskiwania zleceń i nowych klientów w formie abonamentu dla małych i średnich firm usługowych.

Planujemy przejście na GPW w drugiej połowie 2017 roku. Z przygotowaniami ruszamy zaraz w nowym roku, w styczniu chcemy zwołać NWZA, które zadecyduje o przejściu i rozpocząć prace nad prospektem emisyjnym i przejściem na MSR. Nie podjęliśmy decyzji czy będziemy przeprowadzać emisję, ale obecna kapitalizacja w zupełności pozwala nam przenieść notowania bez dodatkowego podwyższenia kapitału

dodaje Surmacki.

Voicetel Communications #VOI, kapitalizacja: 144 mln zł

Voicetel w tym roku zadebiutował na NewConnect, ale jego kapitalizacja jest na tyle duża, że rozważa przejście na rynek główny GPW w przyszłym roku. Ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Spółka na razie nie planuje też emisji akcji.

Na NewConnect zadebiutowaliśmy w maju i zawsze myśleliśmy o nim jako o przystanku w drodze na „dużą giełdę”. Nie mamy istotnych potrzeb kapitałowych, środki możemy też pozyskać w inny sposób, w grę wchodzą m.in. dotacje. Jednak mając na uwagę również płynność, nie wykluczamy niewielkiej emisji w przyszłości

mówi Dawid Wójcicki,Prezes Voicetel Communications S.A.

Voicetel Communications działa na polskim rynku usług wspierających call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Obecnie spółka skupia się na komercjalizacji usługi „Brilliance”.

Interfejs Dialogowy Brilliance to nasze sztandarowe rozwiązanie, które wykorzystuje system rozpoznawania mowy i autorskie algorytmy pozwalające na analizę wypowiedzi klienta. Dzięki nim można zautomatyzować pracę telefonicznego działu sprzedaży w dowolnej branży lub call center. (…) W tej chwili generujemy przychody właśnie z umów dot. świadczenia usługi Brilliance – w ostatnim czasie do grona naszych klientów dołączyła Comperia.pl, oraz Esence, którego już aktywnie nie sprzedajemy

dodaje Dawid Wójcicki.

Przychody i zyski spółki rosną dynamicznie z roku na rok. Od debiutu w maju 2016 r. kurs Voicetel wzrósł o 229%.

Hollywood #HLD, kapitalizacja: 130 mln zł

W wywiadzie dla serwisu NewConnector.pl Prezes Hollywood, Adam Konieczkowski wspomniał, że spółka rozważa przejście na główny parkiet jeszcze w 2016 r. W w listopadzie 2016 r. został złożony prospekt emisyjnyw KNF. Debiut więc jest możliwy, ale w 2017 r. Spółka ma kapitalizację na odpowiednim poziomie. Świadczy usługi pralnicze i wynajmu różnego rodzaju tekstyliów.

T-Bull #TBL, kapitalizacja: 186 mln zł

T-Bull, producent gier mobilnych niedawno zadebiutował na rynku NewConnect (w listopadzie 2016 r.), ale jego kapitalizacja jest na tyle duża, że może przejść na rynek główny GPW. Spółka podała, że chce przeprowadzić emisję w czerwcu 2017, a następnie przenieść notowania.

Bloober Team #BLO, kapitalizacja: 136 mln zł

Bloober Team, producent gier także zamierza przejść na GPW i to już w pierwszym półroczu 2017 r. Spółka zamierza złożyć prospekt do KNF na przełomie roku. Bloober Team ma obecnie dużą kapitalizację, wynoszącą 136 mln zł, a jej kurs od początku roku wzrósł o 171%.

Parcel Technik #PTE, kapitalizacja: 60 mln zł

Parcel Technik planuje przejście z emisją akcji, by sfinalizować ekspansję zagraniczną. Wstępnie spółka zakładała, że zmiana rynku nastąpi jeszcze w 2016 r. Jej kapitalizacja jest na odpowiednim poziomie. Spółka pracuje nad autorskim rozwiązaniem w zakresie dystrybucji przesyłek (rodzaj paczkomatu nie wymagający zasilania). Przychody Parcel Technik rosną z roku na rok, ale spółka wciąż nie wykazuje zysków ze sprzedaży. Jej kapitalizacja jest na odpowiednim poziomie.

Unified Factory #UFC, kapitalizacja: 60 mln zł

Unified Factory zaraz po debiucie na rynku NewConnect w marcu tego roku zapowiedział przejście na rynek główny na przełomie 2016/2017 r. Spółka jest dostawcą i producentem technologii wspomagających sprzedaż i obsługę klienta. Jej kurs od debiutu wzrósł o 40% i spółka ma odpowiednią kapitalizację do przejścia na rynek główny.

Spółki z NewConnect, które chcą zmienić rynek, ale nie jest pewne czy faktycznie to zrobią

Erne Ventures #ERN, kapitalizacja: 40 mln zł

Fundusz kapitałowy (venture capital) Erne Ventures poinformował w listopadzie, że zamierza przejść na rynek główny w 2017 roku. W skład portfela funduszu wchodzą deweloperzy gier The Farm 51, Qubic Games (notowani na NC) oraz Huckelberry Games, VR Visio, a także producent samochodu wyścigowego Arrinera. Kapitalizacja funduszu wynosi obecnie 40 mln zł, czyli trochę poniżej wymaganego do przejścia progu.

Taxus Fund #TXF, kapitalizacja: 150 mln zł

Taxus fund jest funduszem Venture Capital, który ma w portfelu na razie jedną inwestycję: MixFirm Sp. z o.o. Spółka ma zamiar przejść na rynek regulowany. Według deklaracji zarządu w planach jest też debiut spółki na rynku NASDAQ.

Spółka jest konsekwentna w swych działaniach i debiut na rynku Głównym GPW (poprzez (przeniesienie notowań z NC) to tylko kwestia czasu. Środki, które będziemy chcieli pozyskać na pewno będą liczone w milionach złotych. Spółka spełnia wymogi kapitalizacyjne oraz podjęła już uchwały o dopuszczeniu konkretnych serii akcji na rynek Główny GPW

mówi Krzysztof Bzymek, Prezes Zarządu Taxus Fund

Taxus Fund jednak nie określił kiedy takie przejście miałoby nastąpić. Kapitalizacja spółki jest na odpowiednim poziomie, ale jej kurs praktycznie stoi w miejscu i jest groszowy. Spółka nie wykazuje też zysków ani przychodów od 2014 r.

JR Holding #JRH, kapitalizacja: 37 mln zł

JR Holding, który działa na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestuje w odnawialne źródła energii, zamierza przejść na rynek główny w pierwszej połowie 2017 r. Pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku spółka zamierza złożyć prospekt w KNF. Obecna kapitalizacja spółki wynosi 37 mln zł, czyli jest poniżej wymaganej.

Indos #INS, kapitalizacja: 23 mln zł

Indos, spółka faktoringowa i windykacyjna, która zadebiutowała w lutym tego roku na NewConnect od razu zapowiedziała przejście na rynek główny w 2017 r., jednak jej kurs od debiutu spadł o 38% i tym samym jej kapitalizacja zmniejszyła się do 23 mln, czyli do mniej niż połowy wymaganego minimum.

Geotrans #GTS kapitalizacja: 20 mln zł

Także Geotrans, spółka działająca w branży gospodarowania odpadami, zamierza przejść na główny rynek. Zarząd wstępnie zakłada przenosiny pod koniec 2017 r. o ile kapitalizacja spółki na to pozwoli. Obecnie wartość rynkowa Geotrans to około 20 mln zł.

Niektóre spółki z New Connect już teraz są ciekawą propozycją dla inwestorów

Często, przy okazji zmiany rynku, spółki decydują się na emisję akcji i w ten sposób pozyskują do akcjonariatu fundusze inwestycyjne. Zaś otrzymane środki pozwalają im na szybki wzrost przychodów. Dlatego zmiana rynku to w wielu przypadkach okazja dla inwestorów. Warto się więc takim spółkom bliżej przyjrzeć. Są to już spółki publiczne, a ich wycena może świadczyć o tym, że potrafią przynieść wartość dla akcjonariuszy.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.