Cena akcji NanoGroup ustalona na 4,75 zł. Spółka przesuwa realizację części planów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
27 paź 2017, 16:36

Cena akcji NanoGroup ustalona na 4,75 zł. Spółka przesuwa realizację części planów

Po zakończeniu budowania księgi popytu, zarząd NanoGroup ustalił cenę emisyjną na 4,75 zł za jedną akcję. Spółka zaoferuje w pierwszej ofercie publicznej 880 000 akcji. Pozyska z IPO 4,2 mln zł z pierwotnie planowanych 48 mln zł.

1/10 planowanych akcji i rezygnacja z części planów

Spółka NanoGroup planowała pozyskać w IPO do 48 mln zł emitując do 8,8 mln nowych akcji. Po zakończeniu budowania księgi popytu, ostatecznie zarząd zdecydował się na emisję 1/10 pierwotnie zakładanych akcji przy niższej cenie 4,75 zł. Ostatecznie pozyska w pierwszej ofercie publicznej 4,2 mln zł.

Podstawowym celem pozyskania kapitału było umożliwienie spółce sfinansowania obecnych oraz przyszłych projektów badawczych. NanoGroup planował przeznaczyć na to 27 mln zł. Mimo to zarząd deklaruje, że mniejsze od zakładanych wpływy z IPO nie będą stanowiły przeszkody w dalszym rozwoju obecnych, wiodących projektów badawczych prowadzonych przez spółki z Grupy Nano. Badania mają być kontynuowane bez opóźnień.

W 2018 rok planowaliśmy wydać na badania w obecnych projektach 15,3 mln złotych, z czego wkład własny ma wynieść 4,7 mln zł. Wraz ze środkami własnymi spółki i środkami z emisji akcji finansowanie wkładu własnego mamy zabezpieczone - mówi Marek Borzestowski, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Spółka natomiast będzie musiała przesunąć w czasie lub zrezygnować z pozostałych celów IPO, czyliz akwizycji i rozwoju zaplecza laboratoryjnego.

Zrobiliśmy pierwszy krok w pozyskaniu finansowania od inwestorów giełdowych i uważam, że jest to dobry początek otwierający drogę do kolejnych rund finansowania, gdy będziemy z naszymi projektami na dalszych etapach badań – dodaje Marek Borzestowski.

Niemal wszystkie akcje dla inwestorów indywidualnych

W transzy inwestorów indywidualnych ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona na 840 000 akcji serii F. Zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych ostateczna liczba akcji została ustalona na 40 000 akcji.

Innymi słowy inwestorzy indywidualni obejmą 95% wszystkich akcji oferowanych. Oznacza to też brak redukcji w zapisach.

Podczas road show spotkaliśmy się z kilkunastoma krajowymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym z dużymi OFE i TFI. Byli oni zainteresowani spółką i naszymi planami rozwoju projektów biotechnologicznych, jednak ze względu na sytuację w ostatnich dniach na rynku kapitałowym, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek, ostatecznie zgłosili mniejszy niż zakładany popyt na akcje NanoGroup. - mówi prezes Borzestowski

Prezes Marek Borzestowski podkreśla też, że inwestorzy, którzy na etapie spotkań road show nie deklarowali udziału w IPO, są zainteresowani dołączeniem do akcjonariatu spółki na kolejnych etapach rozwoju NanoGroup.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.