Debiut Ten Square Games: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
11 kwi 2018, 18:02

Debiut Ten Square Games: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Od czwartku 12 kwietnia ruszają zapisy na akcje spółki w ramach IPO z branży gamingowej. Ten Square Games planuje debiut na parkiecie głównym GPW. Czym wyróżnia się ta spółka na tle innych z branży? Jaki jest jej model biznesowy? Czy zamierza wypłacać dywidendę? Jakie są ryzyka i szanse? Jak proponowana cena akcji wygląda na tle innych spółek z branży? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

Skupienie na segmencie gier free-to-play

Ten Square Games jest wydawcą gier w modelu free-to-play. Czyli gier nie wymagających opłaty początkowej skierowanych głównie na telefony komórkowe, urządzenia przenośne i przeglądarki. Przychody są generowane poprzez zakup opcjonalnych funkcjonalności do gry lub poprzez wyświetlanie reklam.

Pierwszą grą spółki, która zyskała dużą popularność, była „Let’s Fish” („Na Ryby”). Obecnie jest to najpopularniejsza gra wędkarska na świecie. Mimo, że od wydania gry minęło już sześć lat, jest wciąż rozwijana i ulepszana. Ostatni kwartał 2017 r był rekordowy pod względem przychodów z tej gry. Drugim popularnym tytułem z tej kategorii jest „Fishing Clash”. Gra okazała się dużym sukcesem i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy. Pod koniec 2017 roku już w pierwszym miesiącu po globalnej premierze osiągnięte przychody pozwoliły na zwrot nakładów poniesionych na jej produkcję. Mimo podobnej tematyki, nowa gra ma inny profil rozgrywki i jest skierowana do innego typu graczy.

Przychody z dwóch głównych tytułów studia Ten Square Games

przychody z gier

Zobacz także: Rusza IPO Ten Square Games. Na GPW szykuje się debiut dużej spółki gamingowej z segmentu free-to-play 

Badania, analizy i fabryka gier Ten Square Games

Ponad połowa przychodów (61%) pochodzi ze wspomnianych wyżej głównych produktów spółki z tzw segmentu evergreen. To jednak nie koniec działalności Ten Square Games. Znaczącym segmentem jest Game Factory (Fabryka Gier), która regularnie wypuszcza nowe tytuły. Są to małe gry o niskim nakładzie na produkcję, ale o wysokiej powtarzalności przychodów. Obecnie w portfolio spółki jest już około 200 tytułów pochodzących z tego segmentu. Wspomniany dział odpowiada za 32% przychodów spółki. W planach średnioterminowych, jest rozwinięcie Fabryki Gier by produkowała około 100 gier rocznie.

Cele średnio i długoterminowe Ten Square Games

Cele strategiczne

Ten Square Games traktuje gry nie jako zamknięty produkt, ale jako usługę świadczoną graczom. System free-to-play właśnie na tym polega. Klienci przywiązują się do gry i potrafią w nią grać latami. Zmienia się ona wraz z nimi i dostosowuje do ich preferencji.

By zrozumieć, które rodzaje rozgrywki mają potencjał potrzeba badań i testów. Wspomniana wyżej Fabryka Gier znacznie ułatwia to zadanie. Spółka obserwuje i analizuje zachowania ponad 20 mln użytkowników w grach. Ma też dedykowany zespół analityków do badań. Efektem pracy tego działu „R&D” jest pogłębienie wiedzy o preferencjach graczy, ciągła poprawa monetyzacji produktów oraz opracowany zestaw narzędzi, które mogą być zastosowane w celu optymalizacji kluczowych elementów nowych produkcji.

Kto sprzedaje akcje Ten Square Games

Spółka jest rentowna od początku działalności. Finansuje nowe produkcje z własnych środków, nie ma zadłużenia i nie potrzebuje kapitału na dalszy rozwój. W związku z tym inwestorom w IPO więc zostaną zaoferowane akcje należące do niektórych z dotychczasowych akcjonariuszy. Dla transzy inwestorów indywidualnych przeznaczono od 10% do 20% oferowanych akcji.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal, którzy zaczynali od współtworzenia Naszej Klasy. Serwis społecznościowy z czasem stał się największą w Polsce platformą gier on-line dostępnych w modelu free-to-play. Zdobyte w ten sposób doświadczenie w tworzeniu gier przenieśli do Ten Square Games. Przy okazji debiutu sprzedają 30% swoich udziałów. Na pozostałe walory mają podpisane umowy lock-up na 18 miesięcy. Sama spółka zobowiązuje się nie emitować akcji przez 12 miesięcy.

Polityka dywidendowa Ten Square Games

Dużym zaskoczeniem dla niektórych może być fakt, że spółka z branży gamingowej zamierza wypłacać regularnie dywidendę. Tak jest w przypadku Ten Square Games. Zarząd deklaruje, że będzie rekomendował wypłatę do 75% zysku netto. Najwcześniej inwestorzy giełdowi zobaczą dywidendę z wypracowanego zysku za 2018 rok.

Do tej pory spółka przydzieliła dywidendę trzy razy: za zyski z lat 2015 – 2017.

Czynniki ryzyka i szanse

Jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia, to nie różnią się one znacząco od czynników ryzyka innych spółek z branży gamingowej.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na ryzyko walutowe. Spółka ponosi nakłady związane z produkcją w walucie polskiej, ale znaczna część przychodów jest realizowana w walutach obcych.

„Na Datę Prospektu ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD i EUR, gdyż przychody ze sprzedaży produktów rozliczane w tych walutach stanowiły w 2017 roku 66% całkowitych przychodów Grupy (…) część przychodów generowanych na rynkach zagranicznych (w tym od Google) jest rozliczana w PLN (…) niezależnie od miejsca generowanego przychodu. (…) Grupa nie stosuje instrumentów finansowych mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym.” - czytamy w prospekcie emisyjnym

Należy też być świadomym ryzyka wysokiej i ogólnoświatowej konkurencji. Spółka działa w branży o niskich barierach wejścia. Rosnąca popularność segmentu gier free-to-play skłania coraz więcej studiów deweloperskich do rozpoczęcia produkcji właśnie w tym dziale.

Ten sam czynnik, który zwiększa konkurencję, jest też szansą dla spółki. Rynek gier mobilnych już teraz stanowi największą część rynku gier. Jednocześnie utrzymuje wciąż największą dynamikę wzrostu. Według danych Newzoo w ciągu najbliższych trzech lat rynek gier mobilnych wzrośnie o około 40% z 46 mld USD w 2017 r. do 64 mld USD w 2020 r.

Podział globalnego rynku rozrywkowego, średnioroczny wzrost i prognozy na 2020 r.

Podział globalnego rynku rozrywkowego

Według badań, już teraz gry mobilne wyprzedziły produkcje filmowe oraz gry na PC, a segment rośnie w tempie 13,6% rocznie i może w najbliższych latach stać się drugim co do wielkości segmentem z rynku rozrywki.

Dane finansowe i cena akcji

Spółka podała dane finansowe za trzy ostatnie lata. W 2015 r Ten Square Games wygenerował zysk netto w wysokości 2,1 mln zł, rok później zwiększył się on o 50% do 3,3 mln zł. 2017 r. spółka zakończyła z zyskiem netto w wysokości 8,4 mln zł i poziomem EBITDA 10,8 mln zł. Zadłużenie jest bardzo niskie, a licząc netto (dług minus gotówka) – ujemne.

Dane finansowe Ten Square Games

przychody i zyski

Wzrost przychodów w ostatnim roku spółka zawdzięcza dwóm czynnikom. Znaczącemu rozwinięciu segmentu gier typu casual (Fabryka Gier) oraz rekordowym wynikom z pierwszej, dużej gry „Let’s Fish”. Zarząd spółki zapewnia, że wynikają one z poprawienia mechanizmów rozgrywki. Wpływ na pozytywny wynik miała też nowa produkcja z segmentu Evergreen („Fishing Clash”).

Spółka ustaliła cenę maksymalną za jedną akcję w wysokości 48 zł. To oznacza, że kapitalizacja całej spółki sięgnie ok. 350 mln zł. Taka wycena przekłada się na wartość wskaźnika C/Z w wysokości 41,5 a wskaźnik ceny do zysku operacyjnego wynosi 32,1. Średnia wartość tych wskaźników dla całej GPW to odpowiednio: 10 i 8. W przypadku sektora gier wynoszą one już jednak C/Z = 43; C/ZO = 52 (mediana) – dane z serwisu Sindicator.net.

Należy też wziąć pod uwagę, że Ten Square Games działa w branży wzrostowej z szansą na kontynuowanie zwiększania przychodów i zysków. Spółka podała przychody za pierwszy kwartał 2018 r. Wynoszą one 14 mln zł, czyli mniej więcej 50% rocznych przychodów wypracowanych w całym 2017 r.

Debiut Ten Square Games, znaki zapytania i plusy oferty

Podsumowując, na giełdę wybiera się duży deweloper gier ze wzrostowego sektora free-to-play. Nie emituje akcji i zamierza wypłacać dywidendę. Zbierzmy więc najważniejsze informacje na temat tego IPO:

  • Skupienie się na jednym segmencie - Ten Square Games jest wydawcą gier w modelu free-to-play, czyli gier nie wymagających opłaty początkowej skierowanych głównie na urządzenia mobilne
  • Ponad połowa przychodów z dużych produkcji - 61% pochodzi kilku głównych produktów z tzw segmentu Evergreen
  • Około 200 mniejszych produkcji - Ten Square Games w Fabryce Gier produkuje w dużych ilościach mniejsze gry przy niskim nakładzie finansowym
  • Badania i testy – spółka duży nacisk kładzie na badania zachowań i preferencji graczy
  • Brak emisji akcji – Ten Square Games nie emituje też nowych akcji w ofercie publicznej.
  • Dywidenda - Zarząd deklaruje, że będzie rekomendował wypłatę do 75% zysku netto.
  • Ryzyko walutowe – większość przychodów spółka realizuje w walutach obcych zaś koszty ponosi w walucie polskiej.
  • Silnie konkurencyjny rynek – Ten Square Games działa na wysoko konkurencyjnym rynku o niskich barierach wejścia.
  • Najszybciej rosnący segment rynku rozrywki – Gry mobilne notują średnio roczny wzrost rzędu 13,6%.
  • Dobre dane finansowe - Ten Square Games jest rentowna od początku działalności. Ma też bardzo niskie zadłużenie.

Harmonogram i przydatne odnośniki

Tabela 1. Harmonogram Ten Square Games

DataEtap
12-18 kwietnia 2018 r.Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
20 kwietnia 2018 r.Opublikowanie ceny ostatecznej akcji oferowanych
20-24 kwietnia 218 r.Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
25 kwietnia 2018 r.Przydział akcji oferowanych
8 maja 2018 r.Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2018 roku 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.