Rośnie szansa, że dywidenda w PKN Orlen za 2019 rok będzie rekordowa
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
28 paź 2019, 06:18

Zysk PKN Orlen w dół, ale rosną szanse, że dywidenda za 2019 rok będzie rekordowa

Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 nieco rozczarowały inwestorów. Kurs akcji w tracił nawet 4%. Akcjonariuszy spółki mógł rozczarować zwłaszcza słabszy zysk netto spółki. Inne kluczowe parametry spółki uległy znacznej poprawie co w połączeniu ze spadającym zadłużeniem sprawia, że PKN Orlen może wypłacić wyższą dywidendę z zysku za 2019 roku – być może nawet rekordową.

Przychody Grupy PKN Orlen w III kw. 2019 r. spadły o 4% w stosunku do porównawczego III kw. 2019 roku i wyniosły 29,23 mld zł. Głównym powodem nieco niższych przychodów był spadek notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych jako pochodna spadku cen ropy naftowej (o 13$ na baryłce). Płocki koncern uzyskał za to wysokie parametry działalności w zakresie przerobu ropy wynoszącego 9 mt, co stanowiło 102% wykorzystania mocy, a także sprzedaży w ilości 11,4 mt, czyli 3% więcej rdr. Na każdym rynku działalności spółka odnotowała wzrosty konsumpcji benzyny i oleju napędowego o kilka punktów procentowych.

Dane finansowe Grupy PKN Orlen

(mld zł)3q20193q2018
Przychody ze sprzedaży29,2330,34
Zysk brutto ze sprzedaży4,043,85
EBIT1,82,29
Zysk netto1,262,07

Źródło: PKN Orlen

Marża na sprzedaży w górę

Marża na sprzedaży w III kw. 2019 r. wyniosła 13,8% wobec 12,7% rok wcześniej. Modelowa marża downstream pozostała na niemal tym samym, wysokim poziomie 12,7$/bbl. Zysk operacyjny był jednak niższy na tle poprzedniego roku i wyniósł 1,8 mld zł wobec 2,29 mld zł rok wcześniej. Przy jednocyfrowej dynamice spadku przychodów, koszty sprzedaży wzrosły wyraźnie i wyniosły 1,64 mld zł wobec 1,22 mld zł rok wcześniej (34% więcej). Jest to kontynuacja wysokiej dynamiki wzrostu tej pozycji kosztowej z pierwszych dwóch kwartałów tego roku.

O 10% wzrosły również koszty zarządu i wyniosły 425 mln zł. Saldo pozostałej działalności operacyjnej było w III kw. 2019 r. ujemne w kwocie 180 mln zł wobec „dodatnich” 18 mln zł rok wcześniej. Zysk na poziomie EBITDA spadł o 7% do 2,77 mld zł. Jednak w przypadku tej branży, analitycy i inwestorzy patrzą uważnie na tzw. EBITDA LIFO, a ta wzrosła o 32% rdr do 3,16 mld zł. Zysk netto był niższy rok do roku aż o 39% i wyniósł 1,26 mld zł, choć ten poziom wyniku był pod mocnym wpływem zdarzeń jednorazowych w przychodach i kosztach finansowych, w którym największą rolę odgrywają rozliczenia i wycena pochodnych instrumentów finansowych oraz różnice kursowe. Saldo działalności finansowej było ujemne w III kw. 2019 r. i wyniosło 240 mln zł wobec dodatniej wartości rok wcześniej 257 mln zł. Duży wpływ i udział zdarzeń jednorazowych w wynikach finansowych Grupy PKN Orlen występuje regularnie, dlatego dużą uwagę warto skupiać na wspomnianym wyniku na poziomie EBITDA i EBITDA LIFO.

daneop2

Źródło: PKN Orlen

Zobacz także: Marża downstream PKN Orlen wyniosła we wrześniu 12,6 USD na baryłce

Zysk netto poniżej oczekiwań

Na tle konsensusu PAP, wynik III kw. 2019 r. skorygowanej EBITDA LIFO był niemal zgodny z oczekiwaniami, „tradycyjna” EBITDA była o 6,1% niższa od oczekiwań, EBIT wypadł o 14,9% poniżej oczekiwań, a zysk netto jednostki dominującej zawiódł najbardziej i był o 39% niższy od konsensusu. Opublikowane przez spółkę wyniki finansowe, nie przypadły do gustu inwestorom. W trakcie pierwszej sesji po ich prezentacji, akcje płockiego koncernu spadały o ok. 4%.

Notowania PKN Orlen w 2019 roku

PKN Orlen

Po 9 miesiącach 2019 r. Grupa PKN Orlen wypracowała 83,7 mld zł przychodów (+4%), 7,9 mld zł EBITDA LIFO (+23%) oraz 3,7 mld zł zysku netto (-24%).

Grupa ma nadal bardzo mocną pozycję finansową patrząc przez pryzmat zadłużenia i generowanych środków pieniężnych. Na koniec września 2019 r. dług netto wynosił 2 mld zł wobec 3,7 mld zł rok wcześniej i 5,6 mld zł na koniec 2018 roku. Wskaźnik długu netto do EBITDA LIFO był nadal na niskim poziomie wynosząc 0,28. Działalność podstawowa tylko w III kw. 2019 r. wygenerowała przepływy gotówkowe w kwocie aż 3,4 mld zł przy 1,3 mld zł wydatków inwestycyjnych i 1,5 mld zł wypłaconej dywidendzie.

dlnetto

Źródło: PKN Orlen

Suma nakładów inwestycyjnych w 2019 roku ma wynieść 5 mld zł. Z tej kwoty 2,6 mld zł jest inwestowane w „utrzymanie i regulacje” podstawowej działalności, a 2,4 mld zł w rozwój. Z tej drugiej kwoty 1 mld zł zostanie zainwestowany w segmencie downstream, 0,8 mld zł w segmencie wydobycia i 0,5 mld zł w segmencie detalu. W samym III kw. 2019 r. do głównych projektów rozwojowych należały: rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku, zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji, budowa instalacji Polietylenu i Glikolu. Spółka zapowiedziała, że w 2020 roku poziom inwestycji ma być wyższy niż ten w 2019 roku. Przy tak dużej sile finansowej, nie jest to żadnym zaskoczeniem.

Zobacz także: Wyniki PKN Orlen w III kw. 2019 w podziale na zagraniczne spółki z grupy

Rośnie szansa na rekordową dywidendę w PKN Orlen

Za ostatni rok PKN Orlen wypłacił 3,5 zł dywidendy na jedną akcję, na co przeznaczył 1,5 mld zł. Był to najwyższy poziom dywidendy na jedną akcję od 2005 roku. Wówczas dywidenda wyniosła 4,5 zł na akcję. Na razie spółka nie odniosła się do wielkości planowanej dywidendy za 2019 rok, ale niski poziom długu netto, rosnący poziom EBITDA LIFO o 23% rok do roku oraz rosnące przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej dają podstawę do wypłaty wyższej dywidendy niż ta ostatnia.

dyw

Zobacz także: PKN Orlen chce pozostać spółką płacącą dywidendę

Orlen to też ciekawy przypadek spółki dywidendowej za sprawą programu "Orlen w Portfelu"

Licząc potencjalną wyższą dywidendę z PKN Orlen, warto wspomnieć o programie dla inwestorów indywidualnych "Orlen w Portfelu", który od zeszłego roku prowadzi spółka. Jego kluczowym elementem jest możliwość uzyskania rabatu na zakup paliwa, który w skali roku może sięgać nawet 540 zł. Taki bonus przysługuje inwestorom, którzy posiadają na swoim rachunku akcje o wartości minimum 5000 zł. Jak łatwo więc policzyć, na każdą jedną akcję (przy średnim kursie 100 zł), przypada ok. 10 zł bonusu. Jeśli więc sumować i potencjalną dywidendę i benefity z programu dla akcjonariuszy, Orlen jako papier dywidendowy nabiera jeszcze większej atrakcyjności.

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.