MCI Capital chce wypłacać inwestorom dywidendy i połączyć się z Private Equity Managers
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
03 lis 2020, 08:30

MCI Capital zapowiada politykę dywidendową i ogłasza plan połączenia z Private Equity Managers

Notowany na GPW MCI Capital, jeden z największych funduszy typu Private Equity w regionie, zapowiada politykę dywidendową i chęć połączenia ze swoją spółką zależną Private Equity Managers.

Jeden z największych i najstarszych wehikułów inwestycyjnych w regionie, który specjalizuje się w inwestowaniu typu Private Equity i Venture Capital, ogłasza politykę dywidendową. Wartość zysku wypłacanego akcjonariuszom spółki przez MCI Capital nie będzie uzależniona od osiąganych przez nią wyników finansowych w bieżącym roku finansowym, tylko uzależniona od wartości kapitałów własnych. Tym samym MCI Capital chce skończyć z przeprowadzaniem skupów akcji i zacząć wypłacać akcjonariuszom bezpośrednio dywidendy.

- W ciągu ostatnich lat na skupy akcji własnych MCI Capital wydało około 130 mln zł. Pomimo, że każdy był przeprowadzany po wyraźnie wyższej cenie niż rynkowa, to każdy kolejny też spotykał się z coraz mniejszą odpowiedzią ze strony akcjonariuszy. Jako, że chcemy się dalej dzielić zyskami z naszymi inwestorami postanowiliśmy uchwalić politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie zysku dla akcjonariuszy o wartości od 1 do 2% kapitałów własnych spółki - mówi Strefie Inwestorów Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu MCI Capital.

Zobacz także: Grupa MCI zakłada, że w latach 2020-24 dokona wyjść z inwestycji wartych 600-750 mln zł rocznie

W ramach zatwierdzonej polityki dywidendowej spółka będzie przeznaczać na wypłatę dla akcjonariuszy od 1% do 2% kapitałów własnych z końca rocznego okresu sprawozdawczego poprzedzającego dzień dywidendy. Jako, że obecnie MCI Capital jest notowany przy wycenie wskaźniku C/BV (cena do wielkości księgowej) wynoszącym około 0,5, przekładać się to będzie w praktyce przy obecnych wycenach giełdowych na stopę dywidendy wynoszącą około 2%- 4%.

Kurs akcji MCI Capital (góra) vs wartość wskaźnika C/WK dla spółki (dół) lata 2012-2020

MCI vs Wskaźnik CWK

Ogłoszenie polityki dywidendowej przez MCI to efekt działań, które w ostatnich okresach Grupa przeprowadziła. Spółka spłaciła łącznie 290 mln PLN zadłużenia i na chwilę obecną jest ono na historycznie niskim poziomie, wynoszącym ok. 191 mln PLN.

- Ostatnie wydarzenia wokół Spółki, takie jak jej istotne oddłużenie i zbudowanie mocnej pozycji płynnościowej dzięki serii wyjść z inwestycji o wartości ponad 1,15 mld PLN zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 miesiącach przez Fundusze, w których Spółka jest inwestorem, pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na naszą sytuację płynnościową. Dzięki tym silnym fundamentom oraz nabierającej rozpędu akcji związanej z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, czujemy
komfort zaproponowania właśnie takiej polityki dywidendowej dla naszych akcjonariuszy - dodaje Ewa Ogryczak.

Zobacz także: MCI Capital chce przeznaczać 1-2 proc. kapitałów własnych na dywidendy w latach 2021-2023

MCI Capital planuje połączyć się z Private Equity Managers

Private Equity Managers to wydzielony ze struktury MCI Capital w 2013 roku podmiot, który miał się zajmować zarządzaniem na zlecenie aktywami swoich klientów. W roku 2014 Grupa MCI powierzyła rozpoczynającej swoje operacje Grupie PEM całość swoich aktywów w wysokości ponad 1 mld PLN do aktywnego zarządzania na okres 10 lat. Dzięki zawartemu porozumieniu trójstronnemu PEM w oparciu o aktywa MCI miał zagwarantowany minimalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie. Łączne wynagrodzenie zapłacone przez Grupę MCI w tym okresie, aż do chwili obecnej wyniosło prawie 300 mln PLN. Przez 6 lat spółce Private Equity Managers nie udało się pozyskać do zarządzanych przez siebie funduszy znaczących środków od zewnętrznych inwestorów ani znaleźć innych klientów na zlecenie których spółka mogłaby świadczyć usługę zarządzania kapitałem.

- Przez 6 lat funkcjonowania na GPW spółce Private Equity Managers nie udało się stać w pełni niezależnym podmiotem. Głównymi przychodami PEM wciąż pozostają opłaty za zarządzanie funduszami gdzie MCI jest zdecydowanie większościowym inwestorem, które są objęte umową na wyłączność do końca 2023 roku. Chcemy dać możliwość wyjścia z tej inwestycji akcjonariuszom poprzez wezwanie lub dołączenie do MCI w wyniku konwersji akcji - mówi Strefie Inwestorów Ogryczak.

MCI Capital chce zaproponować akcjonariuszom PEM dwa sposoby wyjścia z inwestycji. Sprzedaż akcji PEM w wyniku wezwania. Akcjonariusze, którzy chcą rozliczyć swoją inwestycję w PEM gotówkowo, będą mogli wziąć udział w wezwaniu na zakup akcji PEM, które będzie realizowane przez podmioty z Grupy MCI już w listopadzie 2020 r. Akcjonariusze, którzy będą chcieli pozostać zaangażowani w połączone podmioty, będą mieli możliwość zamiany akcji PEM na akcje MCI i dzięki temu dalszą ekspozycję na rozwój organizacji skupionej na digital private equity w przyszłości. Sam MCI, który jest jednym z akcjonariuszy PEM nie zamierza odpowiadać na wezwanie.

- W ramach wezwania podmiotami wzywającymi będą podmioty z Grupy MCI Management, czyli MCI Capital SA i MCI Management Sp. z o o. Żaden z wymienionych podmiotów nie będzie sprzedawał akcji PEM w ramach wezwania – powiedziała Strefie Inwestorów Ewa Ogryczak.

Zarząd spółki deklaruje, że zapowiedziane połączenie MCI i PEM wpisuje się w kolejny etap upraszczania struktury organizacyjnej Grupy MCI, które jest konsekwentnie realizowane w ostatnich latach. Z punktu widzenia MCI taka operacja upraszcza strukturę i poprawi płynność. Opłata za zarządzanie pozostanie już w ramach grupy MCI Capital. Umowa zawarta pomiędzy MCI i PEM kończy się w 2023 roku. Stawki za zarządzanie funduszami po połączeniu ulegną urynkowieniu co oznacza, że w praktyce będą niższe. Cena w wezwaniu zaproponowana za akcje PEM była konsultowana z zewnętrznymi akcjonariuszami, a punktem wyjścia do ustalenia parytetu wymiany akcji będzie wycena rynkowa na giełdzie obydwu podmiotów.

Zobacz także: Tomasz Czechowicz zdradza kulisy powstania MCI i radzi jak najlepiej prowadzić biznes

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.