Dywidenda wypłacona przez OEX w 2022 roku będzie rekordowa . Spółka ogłasza politykę dywidendową
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
14 kwi 2022, 12:44

Dywidenda wypłacona przez OEX w 2022 roku będzie rekordowa. Spółka uchwaliła politykę dywidendową

Grupa Kapitałowa OEX ogłosiła wypłatę najwyższej w jej historii dywidendy. Ogłosiła też treść nowej polityki dywidendowej na następne lata. „Celem jest wypłata 10 mln rocznie. (…) kwota ta może ulec zwiększeniu, na przykład po sprzedaży kolejnej spółki” - podał zarząd OEX na czacie inwestorskim.

Zarząd rekomenduje wypłatę całości zysku za 2021 r. czyli kwotę 3,4 mln zł. Ponadto na dywidendę ma trafić dodatkowo suma dziesięciokrotnie wyższa (36,6 mln zł) pochodząca z kapitału zapasowego i rezerwowego, która była pierwotnie przeznaczona na skup akcji własnych.

Akcjonariusze otrzymają więc wypłatę 5,85 zł na jedną akcję. Przekłada się to na stopę dywidendy, przy obecnym kursie, w wysokości ok. 15%.

Spółka nie podała jeszcze dnia wypłaty dywidendy. Zwykle przekazanie środków do akcjonariuszy następowało dopiero na jesieni. Zarząd na czacie inwestorskim podał jednak, że tegoroczna wypłata może nastąpić jeszcze przed październikiem.
 

Kurs akcji OEX od początku 2021 roku

OEX kurs akcji


Ostateczna decyzja podziału zysku i wysokości dywidendy zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Zobacz także: „Środki pozyskane z ostatnich transakcji są na tyle znaczące że pozwalają nam jednocześnie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami i inwestować we wzrost” - relacja czatu z zarządem OEX

Rekomendacja regularnych wypłat dywidendy na lata 2022-2024

Tegoroczna dywidenda jest wyjątkowo wysoka na tle poprzednio wypłacanych. Spółka dzieliła się zyskiem nieregularnie. Pierwsza dywidenda została wypłacona w 2009 r. a ostatnia w 2020 r.
 

OEX dywidendy


Teraz zarząd ogłasza powrót do regularnych wypłat zysków. W polityce dywidendowej zawarł zapis, że będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę co najmniej 10 mln zł począwszy od dywidendy z zysku za 2022 r. Polityka dotyczy podziału zysku za lata 2022, 2023 i 2024.

Zakładane 10 mln zł przekłada się na dywidendę w wysokości ok. 1,32 zł na jedną akcję. Przy aktualnym kursie akcji stopa dywidendy z przyszłych zysków wynosi więc ok. 3,5%. Należy pamiętać, że jest to zakładana minimalna rekomendacja takiej wysokości. Spółka może więc wypłacać co roku wyższe kwoty w zależności od wyników.

„Rekomendując wypłatę dywidendy Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy Kapitałowej OEX, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym kowenanty wynikające z umów kredytowych) oraz perspektywy Grupy Kapitałowej OEX, uwzględniające uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także potrzeby kapitałowe wynikające z planowanych przejęć” - podano w komunikacie OEX.

Duży wpływ na wysokość przyszłych dywidend mogą mieć przejęcia i sprzedaże akcji lub udziałów w spółkach. W przypadku sprzedaży aktywów zarząd może rozważyć rekomendowanie wyższej dywidendy w danym roku.

Wypłaty dywidend nie powinny zakłócać finansowania przejęć. Spółka ma opierać się o środki własne i finansowanie dłużne, ale nie zamierza przekraczać wartości 3.0 stosunku długu netto do EBITDA. Jeśli jednak plany inwestycyjne będą wymagać zatrzymania środków pieniężnych, spółka nie wyklucza ograniczenia w wypłatach dla akcjonariuszy.

„Celem jest wypłata 10 mln rocznie. Natomiast w określonych sytuacjach opisanych w ogłoszonej polityce kwota ta może ulec zwiększeniu, na przykład po sprzedaży kolejnej spółki. (…) Ustalając rekomendację co do poziomu dywidendy uwzględniliśmy różne czynniki, w tym przejęcia. Na chwilę obecną nie mamy żadnego zadłużenia i mamy wysoką zdolność do finansowania i wsparcia się dodatkowo kredytem jeśli pojawi się taka potrzeba” - podsumowuje zarząd na czacie inwestorskim.

Zobacz także: Dywidendy, lista wypłat, artykuły, analizy w Strefie Inwestorów

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.