Dywidenda z R22 jednak będzie wypłacona. Zarząd zmienia rekomendację podziału zysku
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
31 maj 2022, 10:41

Dywidenda z R22 jednak będzie wypłacona. Zarząd zmienia rekomendację podziału zysku

We wtorek, 31 maja zarząd R22 podał nową propozycję uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy dotyczącą podziału zysku netto za 2021 r. Część kwoty będzie przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Jednocześnie propozycja skupu akcji własnych została utrzymana, choć w ograniczonej formie. Zmiana jest efektem dialogu z inwestorami, którzy preferują dystrybucję zysków spółki do akcjonariuszy w postaci dywidendy.

Dywidenda R22 w 2022 r.

W projekcie uchwały na WZA zarząd proponuje podzielenie zysku netto w wysokości 20 mln zł na dywidendę 10 mln zł. Ponadto proponuje przeznaczenie kwoty 4 mln zł na skup akcji własnych.

Inwestorzy mogą więc otrzymać w tym roku 0,71 zł na akcję, co przy aktualnym kursie akcji R22 przekłada się na stopę dywidendy w wysokości ok. 1,7%.

Ostateczna decyzja należeć będzie do walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

R22 dzieli się zyskiem w postaci dywidendy od 2019 r. Trzy lata temu inwestorzy otrzymali 0,30 zł na akcję. Za kolejny rok obrotowy liczony od lipca 2019 r. do grudnia 2022 r. wypłata była już znacznie większa. Do akcjonariuszy trafiły środki w wysokości 0,85 zł na akcję, w tym 0,28 zł było wypłacone w formie zaliczki we wrześniu 2020 r., a pozostałe 0,57 zł – w czerwcu 2021 r.

Wypłata dywidendy na prośbę inwestorów

W pierwotnej rekomendacji z dnia 9 maja, zarząd zawarł propozycję przeznaczenia całego zysku na kapitał zapasowy i jednocześnie zamierzał rekomendować na WZA skup akcji własnych.

Propozycja zarządu przewidywała przeznaczenie kwoty 14.300.000 zł na skup do 260.000 akcji własnych po cenie nie wyższej niż 54 zł za akcję.

Uzasadnieniem takiej propozycji i tym samym odstąpienia od polityki dywidendowej, była ocena zarządu obecnej sytuacji rynkowej.

„Odstąpienie od polityki dywidendowej wynika z rekomendowania ZWZ przeprowadzenia skupu akcji własnych. W ocenie Zarządu skup akcji własnych uzasadniony jest bieżącą sytuację rynkową i poziomem kursu akcji Spółki.” - podano w komunikacie.

Zmiana propozycji podziału zysku nastąpiła na prośbę akcjonariuszy R22. Inwestorzy wyrazili swoje opinie i obawy m.in. na webinarze z zarządem z 19 maja.

Zarząd postanowił uwzględnić uwagi inwestorów indywidualnych w rekomendacji:

„Zgodnie z dotychczasowymi założeniami chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wykorzystując obecną sytuację rynkową i przecenę akcji R22 chcieliśmy skoncentrować się na skupie akcji własnych. Wobec głosów od inwestorów indywidualnych, że preferują oni dywidendę zdecydowałem się zaproponować Walnemu Zgromadzeniu zmniejszenie wartości skupu akcji i wypłatę 10 mln zł dywidendy” – wyjaśnia Jakub Dwernicki, prezes R22.

Ostatecznie została przyjęta rekomendacja na WZA wypłaty 0,71 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 4 mln zł na skup akcji.

„Cieszymy się z aktywnego dialogu z inwestorami. Słuchamy głosu każdego z nich, ponieważ wszyscy są dla nas ważni. Wierzę, że otwartość na zmiany i propozycje wypłaty większości z kwoty proponowanej dla akcjonariuszy w formie dywidendy pokazują, ze warto uczestniczyć w spotkaniach wynikowych i komunikować się z nami” – podsumowuje prezes.

Zobacz także: R22, dywidendy, wyniki finansowe, notowania, rekomendacje w Strefie Inwestorów

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.