Najlepsze i najgorsze fundusze inwestycyjne 2020 roku

Oto najlepsze i najgorsze fundusze inwestycyjne 2020 roku

Najlepszy fundusz inwestycyjny otwarty, dostępny w ofercie polskich TFI, dał zarobić w 2020 roku aż 122%. To zaiste imponujący wynik.

Gdy popatrzy się na najlepsze w 2020 roku – pod względem stopy zwrotu – fundusze inwestycyjne otwarte, dostępne w ofercie polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), to okaże się, że najlepiej dały zarobić te spozycjonowane na wzrosty wycen spółek technologicznych.

Spółki technologiczne dały zarobić

Oto 3 fundusze otwarte z najlepszą stopą zwrotu w 2020 roku. Pierwszą pozycję zajął Skarbiec Spółek Wzrostowych, zarabiając 122,15% i wyprzedzając znacznie (o 37 pkt. proc.) wicelidera. Jest to fundusz akcji, inwestujący – jak sama nazwa wskazuje – w spółki wzrostowe. Szczególny nacisk kładzie na spółki technologiczne. Jest zarządzany przez zespół ekspertów ze Skarbiec TFI.

Top 3 funduszy - rok 2020

top3

Źródło: Analizy.pl

Na drugim miejscu zestawienia uplasował się Allianz Artificial Intelligence ze stopą zwrotu sięgającą 85,11%. Grono inwestorów, które dzięki niemu zarobiło, nie jest szerokie, bo w funduszu jest obecnie ledwie 44 mln zł. Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa innego funduszu: Allianz Global Artificial Intelligence. Tamten z kolei lokuje środki głównie w akcje spółek, które w ramach prowadzonej działalności czerpią i będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub ich działalność wiąże się z tym obszarem. Poprzez ten fundusz można przyjąć ekspozycję na akcje takich spółek, jak Tesla, Roku, Snap, Splunk, Facebook czy Square.

Trzecie miejsce na podium zajął fundusz Rockbridge Gier i Innowacji (69,15% zysku). Fundusz ten inwestuje kapitał głównie w akcje polskich deweloperów gier komputerowych oraz spółki innowacyjne. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Więcej o tym funduszu można dowiedzieć się, czytając nasz wywiad z jego zarządzającym Pawłem Sugalskim.

Zobacz także: Kilka wniosków o tym jak skutecznie inwestować, które dał 2020 rok

Dwa fundusze Novo wśród trzech najgorszych

A kto znalazł się na dnie tabeli? Niestety, aż dwa fundusze ze „stajni” Novo, prowadzonej przez Opera TFI (jeśli pominiemy, co jest zasadne, fundusz Rockbridge Akcji Lewarowany, który jest w likwidacji). Fundusz mieszany Novo Globalnego Dochodu poniósł stratę w wysokości -35,76%, a fundusz akcji Novo Akcji stracił -31,37%. W obu przypadkach taki wynik – wobec tego, co działo się w 2020 roku na giełdach (np. WIG stracił ledwie -1,4%) – należy uznać za nie tylko słaby, ale wręcz skandaliczny. Trzecie miejsce od końca zajął fundusz Quercus lev, który stara się grać z lewarem na wzrost WIG20. W 2020 roku indeks ten spadł o 6%, więc strata tego funduszu jest oczywista i wytłumaczalna.

3 najgorsze fundusze 2020 roku

last 3

Źródło: Analizy.pl

Na koniec należy przypomnieć, że dobre wyniki funduszy z przeszłości nie mówią absolutnie nic o wynikach, jakie staną się udziałem posiadaczy ich jednostek uczestnictwa w przyszłości. Rzadko się zdarza, aby ten sam fundusz był najlepszy na rynku dwa lata z rzędu. W 2019 roku, przypomnijmy, najlepszy wynik wykręcił fundusz PKO Akcji Rynku Złota (+55,17%), który w 2020 roku zarobił „ledwie” 28,3%.

Zobacz także: 30 kont w serwisie Twitter, które każdy inwestor powinien obserwować w 2021 roku

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.