5 czynników, od których zależy rentowność obligacji notowanych na GPW Catalyst | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
18 wrz 2015, 07:15

5 czynników, od których zależy rentowność obligacji notowanych na GPW Catalyst

Firma Global Rating oraz PKF Consult przeprowadziła w ostatnim czasie badanie wszystkich obligacji notowanych na rynku obligacji GPW Catalyst. Przeanalizowane zostały wszystkie serie obligacji, które były notowane na koniec 2014 roku. Badaniem zostały objęte 454 emisje, przeprowadzone przez 192 podmioty. Zagregowane dane pokazują, jak poszczególne czynniki, jak np. wielkość spółki emitującej akcje, branża z jakiej się wywodzi czy czas trwania emisji wpływają na rentowność obligacji.

Czynnik 1 – podmiot emitujący obligacje

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, od którego zależy marża (rentowność obligacji powyżej stawkę WIBOR) to podmiot jaki emituje obligację.

Diagram 1: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.
Diagram 1: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.

Największe średnie marże, powyżej 5%, oferują obligacje korporacyjne, czyli takie które emitują firmy (Diagram 1). Dużo niższe oprocentowanie oferują obligacje spółdzielcze, około 3,5% marży, bankowe, około 2,5% marży, a najmniej komunalne niecałe 2% marży.

Czynnik 2 – czy spółka jest notowana na giełdzie, czy New Connect

W gronie obligacji emitowanych przez spółki nie bez znaczenia pozostaje kwestia tego czy spółka, która oferuje akcje jest spółką publiczną czy też nie.

Diagram 2: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.
Diagram 2: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.

Najniższą marżę dla obligacji oferują spółki notowane na GPW (Diagram 2). Wynosi ona zaledwie 4,5%. Ciekawostką jest to, że spółki nienotowane na giełdzie oferują mniejsze marże 5,5%, niż te notowane na New Connect 6,5%. Odpowiedzią na pytanie dlaczego tak jest, jest kwestia kapitalizacji.

Czynnik 3 – Kapitalizacja spółki emitującej obligacje

Powodem dlaczego spółki nienotowane na giełdzie oferują niższe marże niż te notowane na New Connect jest ich wielkość.

Diagram 3: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.
Diagram 3: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.

Z danych (Diagram 3) wynika, że im kapitalizacja spółki jest większa, tym niższe marże oferuje z emitowanych obligacji. Spółki z kapitalizacją poniżej 50 mln zł, czyli te notowane na New Connect, oferują marżę powyżej 6,5%. Najniższe marże, średnio 3,5%, oferują spółki emitujące obligacje, z kapitalizacją powyżej 400 mln zł.

Czynnik 4 – Wiarygodność emitenta

Twórcy raportu pogrupowali emitentów obligacji według przygotowanych przez siebie ratingów. Na tej podstawie jednoznacznie widać , że im mniejsza wiarygodność emitenta tym większa marżą oferowanych przez niego obligacji. 

Catalyst
Diagram 4: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.

Przy czym różnica pomiędzy średnią marżą z obligacji najbardziej wiarygodnych emitentów z ratingiem A (3%) i tymi z ratingiem "śmieciowym" C i D (6%) nie jest dużą. To zaskakujące, że średnia różnica wynosi zaledwie 3 punkty procentowe i to wystarczy aby inwestorzy chcieli podejmować tak duże ryzyko inwestycyjne. Otwartym pytaniem pozostaje jednak kwestia świadomości. Jeżeli udałoby się przezwyciężyć konflikt interesu i wystawiać ratingi dla wszystkich obligacji to czy inwestorzy dalej tak nisko wyceniali by obligacje z najniższym ratingiem? 

Czynnik 5 – czy emisja obligacji jest zabezpieczona

Największym zaskoczeniem w wynikach badania jest jednak zależność pomiędzy marżą obligacji oraz tym czy emisja obligacji ma zabezpieczenie, czy też jego nie posiada.

Diagram 5: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.
Diagram 5: Źródło: Raport: obligacje nieskarbowe na Catalyst.

Jak wynika z danych (Diagram 5), niezależnie od wielkości emisji, zawsze średnio rzecz biorąc większą marżę z emitowanych obligacji oferują te zabezpieczone. Jest to efekt tego, że spółki które są wiarygodne i bezpieczne nie muszą oferować zabezpieczenia dla swoich obligacji. W przypadku pozostałych spółek, ustanowienie zabezpieczenia, jest często przepustką do tego, aby inwestorzy w ogóle zainteresowali się ofertą emitenta.

Podsumowując, im bardziej ryzykowna jest spółka emitująca obligacje, tym większa rentowność jej obligacji i marża powyżej WIBOR. Głównymi kwestiami mającymi na to wpływ są wielkość spółki, branża w jakiej spółka działa oraz czy spółka jest transparentna (notowana czy nienotowana na GPW). Niewielkie znaczenie ma kwestia ustanowionych zabezpieczeń. Duże zabezpieczenia na emitowane akcje ustanawiają zazwyczaj spółki postrzegane jako ryzykowne, dla których ten krok jest jedyną szansą na to, aby emisja zainteresowała inwestorów.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat obligacji, aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.