Rekordowa dywidenda w grupie Ambra w 2021 roku
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
17 wrz 2021, 14:59

Dywidenda w Grupie Ambra będzie rekordowa, bo spółka kończy rok rekordowymi wynikami i nie ma już długu

Ambra zakończyła rok obrotowy 2020/2021 z kolejnymi rekordami wyników finansowych. Najwyższe w historii poziomy widać na przychodach, zysku operacyjnym czy zysku netto. Dzięki temu zapowiada się wypłata najwyższej dywidendy, gdyż rekomendacja zarządu w tym zakresie opiewa na kwotę 95 groszy na jedną akcję.

Przychody grupy kapitałowej Ambra wzrosły w roku obrotowym 2020/2021 o 14% do 673,2 mln zł. To efekt konsekwentnego rozwoju organicznego, którym towarzyszył wzrost rynku wina. Najważniejszy dla Ambry rynek polski wzrósł o 12%. Z kolei na rynku rumuńskim oraz czeskim i słowackim, grupa odnotowała również solidne wzrosty. Przejęte niedawno nowe marki okazały się bardzo dobrą inwestycją i już „dokładają się” coraz bardziej do wyników grupy. Marża na sprzedaży całej grupy kapitałowej wyniosła 42,2% i była symbolicznie niższa od uzyskanej rok wcześniej (o 0,5 p.p.). Mimo wyraźnie wyższej sprzedaży, koszty marketingu, dystrybucji i sprzedaży były niższe o 6,4 mln zł. Pozostałe kategorie kosztowe wzrosły w tempie nie wyższym od dynamiki przychodów. To zaowocowało tym, że zysk operacyjny osiągnął poziom 77,9 mln zł, czyli wyższy o 33% w ujęciu rok do roku. Zysk netto grupy wyniósł 60,4 mln zł w porównaniu do 44,2 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej zamknął się kwotą 45,6 mln zł.
 

a1

Źródło: Ambra

Zobacz także: „Na wszystkich rynkach osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży” - relacja czatu z zarządem Grupy Ambra

Ambra już bez długu

Analizując bilans i rachunek przepływów pieniężnych na ostatni dzień bilansowy (30.06.2021), warto wyróżnić dwie pozycje. Pierwszą jest poziom długu netto, który „przeszedł” już na ujemną stronę (-17 mln zł). Oznacza to, że Ambra ma więcej środków pieniężnych, niż suma wszystkich kredytów i pożyczek. Druga pozycja to przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W ciągu zamkniętego roku obrotowego grupa wygenerowała 107,3 mln zł gotówki z podstawowej działalności i jest to zdecydowanie najwyższy odczyt roczny w historii spółki. Stało się to dzięki zmniejszeniu stanu zapasów (lepsza rotacja) oraz szybszemu spływu należności. Podczas czatu z inwestorami, wiceprezes Ambry Piotr Kaźmierczak tłumaczył szczegółowo z czego wynikał mniejszy stan zapasów:
 

a6


Nadal bardzo szybko rozwijają się wspomniane już dwa rynki zagraniczne, na których Ambra prowadzi działalność. Rynek rumuński wygenerował 99 mln zł przychodów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto tego segmentu był wyższy o 87% rdr i wyniósł 12,2 mln zł. Bardzo dobrą sprzedaż notuje tam marka Sange de Taur (+60%) oraz marka Zarea. Drugi rynek zagraniczny obejmujący połączone rynki czeski ze słowackim, przyniósł 77 mln zł przychodów – o 47% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto z tego „regionu” wzrósł o 47% do 8,8 mln zł. Tam z kolei wzrosty sprzedaży notują marki Mucha Sekt oraz Nas Sad.

Ambra planuje wzrost inwestycji w kolejnym roku. Ich poziom ma wynieść ok. 25 mln zł wobec 17 mln zł rok wcześniej. Celem jest zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, zarówno w celu zwiększenia jakości produkcji, automatyzacji, oferowania nowych produktów premium, jak i w celu zmniejszenia energochłonności. Ciekawym projektem jest też budowa farmy fotowoltaicznej, który pozwoli pokryć dużą część potrzeb energetyczny winiarni. Prezes Robert Ogór napisał na czacie, że wydatki inwestycyjne na jej budowę zwrócą się w ciągu 7-8 lat.
 

a7

Zobacz także: Grupa Ambra opublikowała wyniki za rok obrotowy 2020/21

Wiele pytań od inwestorów na czacie dotyczyło potencjalnych ryzyk dla strony kosztowej lub poziomu marży w najbliższej przyszłości. Zarząd wskazał zagrożenia w zakresie presji strony kosztowej m.in. cen win i opakowań oraz presji inflacyjnej. Odpowiedzią na to ma być dalszy rozwój sprzedaży oraz podwyżki cen sprzedaży.
 

a3

a4

a5

Rekordowa dywidenda

Bardzo dobre wyniki finansowe za ostatni rok obrotowy (zyskowność, przepływy finansowe, ujemny dług netto), umożliwiają rekomendowanie przez zarząd najwyższej w historii dywidendy. Jeśli WZA przegłosuje rekomendację zarządu, to wyniesie ona 95 groszy na akcję. W poprzednich dwóch latach, do akcjonariuszy popłynęła dywidenda w kwocie 70 groszy na akcję, tym samym tegoroczna dywidenda może być wyraźnie wyższa.
 

a2

Zobacz także: Ambra chce wypłacić 0,95 zł dywidendy na akcję

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.