R22 i Vercom kończą okres intensywnych przejęć i stawiają na korzyści z integracji przejętych spółek
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 wrz 2022, 13:07

R22 i Vercom kończą okres intensywnych przejęć i stawiają na korzyści z integracji przejętych spółek

Grupa R22, wraz z wchodząca w jej skład spółką Vercom, zapowiedziała plany rozwoju na przyszłe kwartały. Zamierza skupić się na wykorzystaniu w pełni potencjału i synergii od nowych spółek, które dołączyły do grupy. Po intensywnych kwartałach rozwoju przez akwizycje obecnie skupi się już na rozwoju organicznym i uzyskaniu jak największych synergii z przejętych podmiotów.

W ostatnich latach grupa R22, dostarczyciel technologii i rozwiązań wspomagających rozwój biznesu klientów, przeszła drogę od lokalnego dystrybutora usług hostingowych i narzędzi CPaaS do usługodawcy światowego. Obecnie R22 i jej spółka zależna Vercom (także notowana na giełdzie) operują w ponad 100 krajach i mają przedstawicielstwa na 6 kontynentach. Obie spółki zwiększyły swój rynek docelowy kilkunastokrotnie. Mają więc dostęp do ogromnego rynku i zamierzają się skupić na rozwoju.

Zobacz także: R22 publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku

Stabilizacja biznesu i wykorzystanie potencjału nowych podmiotów zależnych

R22 oferuje usługi w trzech głównych segmentach: hostingu, przede wszystkim poprzez markę Cyber Folks, CPaaS (Vercom) i SaaS. Spółka regularnie odnotowuje rosnące wyniki dzięki rozwojowi organicznemu, ale też bardzo szybkiemu rozwojowi poprzez przejęcia innych podmiotów z branży. Grupa dokonała w ostatnich kwartałach kilka akwizycji, które znacznie zwiększyły zasięg geograficzny i sektorowy jej działalności.

Mocny nacisk jest kładziony na zmniejszenie ryzyka wpływu koniunktury poszczególnych grup i regionów na wyniki grupy. Dywersyfikacja działalności na kraje z różnych rejonów gospodarczych sprzyja budowaniu stabilności biznesowej. Ponadto R22 wraz z Vercom obsługują klientów prowadzących działalność w wielu różnych sektorach – to także pozwala na zmniejszenie ryzyka dotknięcia spółki problemami poszczególnych branż.
 

Grupa R22


Dynamiczny wzrost skali biznesu był widoczny w szczególności w spółce Vercom, która dokonała akwizycji 4 firm w ostatnim roku tzn. od czasu debiutu na giełdzie. Spółka przeznaczyła na przejęcia zebrany kapitał od inwestorów podczas IPO. Ponadto uruchomiła też środki własne i kredyty na te cele.

Najważniejszą akwizycją dla całej Grupy R22 było przejęcie w kwietniu firmy MailerLite. Ta spółka z USA pozwoliła w sposób skokowy powiększyć trzykrotnie liczbę klientów na usługi i rozwiązania Vercom. Jednocześnie zasięg działalności całej grupy znacząco się zwiększył. Była to bowiem największa inwestycja w historii Vercom i całej Grupy R22.

Po kwartałach, w których grupa skupiała się na rozszerzaniu działalności poprzez akwizycje, zamierza teraz skupić się na dalszym rozwoju – głównie organicznym. Po raz pierwszy prezes R22, Jakub Dwernicki na pytanie o cele akwizycyjne odpowiedział, że takowe obecnie nie są rozważane.

„Nie rozważamy żadnych przejęć, mówimy to chyba pierwszy raz w historii. To była (MailerLite) ogromna inwestycja i przede wszystkim dzisiaj musimy skonsumować i tę inwestycję i inne nasze aktywności inwestycyjne” – mówi Jakub Dwernicki.

R22 i Vercom zamierzają bowiem położyć nacisk na wykorzystanie nowych możliwości wzrostu, które dały im przejęcia.

Grupa zamierza obecnie skupić się na wykorzystaniu w pełni potencjału wynikającego z synergii organizacyjnych, ofert produktowych oraz know-how zgromadzonego w przejętych podmiotach i w ten sposób budować wartość dla akcjonariuszy już jako grupa globalna.

Zobacz także: Vercom ogłosił przejęcie MailerLite. Liczba klientów polskiej spółki wzrośnie trzykrotnie

Wpływ planów rozwoju na wyniki

Nie wszystkie przejęte spółki są już uwzględniane w wynikach. Największa inwestycja w spółkę MailerLite, warta niemal 400 mln zł i dająca dostęp do ponad 38 tys. klientów w kilkunastu krajach Europy Zachodniej i w USA, nie była do tej uwzględniana w raportach okresowych – poza dwoma ostatnimi tygodniami czerwca. Tym samym w wynikach za III kwartał i kolejnych możemy spodziewać się wzrostu ze względu właśnie na pełną integrację spółek zależnych.

Sam fakt przerzucenia największych sił na wykorzystanie wiedzy, rynku działalności i narzędzi nowych podmiotów także, według zarządu, ma mieć pozytywny wpływ na wyniki. Skupienie się na wykorzystaniu wszystkich szans, jakie dają synergie z wchłoniętymi spółkami, pozwoli na stopniowe uwalnianie potencjału nowych usług dla coraz większej liczby klientów – zarówno tych nowych jak i tych wieloletnich.

Zmniejszenie koncentracji na akwizycjach wpłynie pozytywnie na zadłużenie R22. Grupa nie będzie dążyła do szybkiej spłaty kredytów, ale ich wartości będą się sukcesywnie zmniejszać wraz z harmonogramem spłat. Ponadto spółka będzie w stanie gromadzić więcej gotówki. Te dwa czynniki będą więc miały znaczący wpływ na zmniejszanie zadłużenia netto grupy.

Zarząd odnosi się ostrożnie choć optymistycznie do dalszego rozwoju rynku i do szans zwiększania się popytu na produkty grupy:

„Na szczęście na ten moment, parząc na naszych klientów, nie widzimy negatywnych efektów. To jest trochę konsekwencją tego, że dostarczamy niezbędne produkty – jak zawsze mówmy: jesteśmy chlebem – więc one zawsze będą potrzebne, nawet w kryzysie. Klienci, którzy mają strony internetowe i potrzeby komunikacji muszą tę komunikację prowadzić także w kryzysie” – mówi Jakub Dwernicki.

„Trudno nam jest w jakikolwiek, czy pozytywny, czy negatywny sposób wypowiadać się na temat przyszłości bo jest dynamiczna. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na ten moment, nie widzimy nic niepokojącego” – dodaje.

Zobacz także: Vercom podsumowuje II kwartał 2022 roku

Plany wypłaty zysku w postaci dywidendy

Założenie kontynuacji dalszego wzrostu wyników rodzi pytania o możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości.

R22 wypłaca regularnie zyski już od 2019 r. ich wartość systematycznie rośnie. Spółka ma zamiar kontynuować politykę dywidendową w następnych latach.

Inna sytuacja jest w Vercom. Spółka od debiutu nie wypłacała dywidendy. Na razie zarząd ostrożnie się wypowiada o dalszych planach i zaznacza, że w okresie intensywnych inwestycji wypłata kapitału ze spółki nie była rozsądnym rozwiązaniem. Jednak Vercom przed debiutem dzielił się zyskiem, więc w przyszłości także jest na to szansa. Potwierdzają te przewidywania słowa prezesa:

„Zakończyliśmy bardzo duży maraton inwestycyjny, na który potrzebowaliśmy środków (…) więc trudno było mówić o wypłacie dywidendy. Znamy oczekiwania akcjonariuszy więc zakładamy, że w swoim czasie powiadomimy o polityce jeżeli chodzi o obszar dywidend” – podsumowuje prezes Vercom, Krzysztof Szyszka.

Zapis webinaru wynikowego z zarządem R22 z 7 września 2022 r.

Zapis webinaru wynikowego z zarządem Vercom z 7 września 2022 r.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.