Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielony briefing 15 grudnia [codziennie o 7.00 rano]. Rośnie ryzyko załamania gospodarczego w Niemczech, będzie „super wiceminister” w resorcie klimatu, niemiecka motoryzacja na rozdrożu, Francja uderza w chińskie elektryki

Informacja dnia

PGE poinformowała o podpisaniu z Polską Grupą Górniczą wieloletniej umowy na dostawy węgla o szacowanej wartości 13,5 mld zł. Umowa ma obowiązywać od 2023 do 2028 r., określono w niej szacunkowe wolumeny dostaw dla spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Kogeneracja i PGE Energia Ciepła. Warto wspomnieć, że 2028 r. to koniec mechanizmu rynku mocy, dzięki któremu większość bloków węglowych pozostaje rentowna mimo rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 (elektrownie otrzymują środki z budżetu za pozostawanie w rezerwie na wypadek trudnej sytuacji krajowego systemu). Do tego momentu energetyka polskiego górnictwa potrzebuje, ale co dalej? Za mrzonkę należy uznać tzw. umowę społeczną wynegocjowaną przez poprzedni rząd sugerującą, że ostatnia kopalnia przestanie pracować w 2049 r., a więc rok przed osiągnięciem przez Unię Europejską neutralności emisyjnej.

Nagłówki warte uwagi

Francuskie władze przedstawiły listę pojazdów elektrycznych kwalifikujących się do dotacji w wysokości aż 7 tys. euro na samochód, która częściowo wynika z ich śladu węglowego… ale faktycznie wyklucza pojazdy wyprodukowane w Chinach.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska „pojawi się funkcja wiceministra energii w randze podsekretarza stanu, któremu będą podlegać wszystkie departamenty odpowiadające za energetykę. Ma on być jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. OZE. Nieformalnie mówi się w resorcie, że będziemy mieli do czynienia w tym przypadku wręcz z wiceministerstwem energii (…) W randze sekretarza stanu w resorcie klimatu ma – najprawdopodobniej – działać także pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.”

„Niemiecka produkcja i eksport samochodów spadają (…) najważniejsze firmy jak Volkswagen, BMW i Mercedes-Benz wyprodukowały w okresie styczeń-maj 2023 r. o pół milion mniej aut niż w tym samym okresie 2019 r., co jest spadkiem rzędu 20 proc.” Tymczasem „w 2022 r. Chiny po raz pierwszy wyeksportowały więcej samochodów niż Niemcy: odpowiednio około 3 mln vs 2,6 mln pojazdów”. 

X files

Ostatnie dane konsensusu rynkowego Bloomberga sugerują, że istnieje rosnące ryzyko załamania gospodarczego w strefie euro. Szczególnie zauważalny wzrost prawdopodobieństwa recesji dotyczy Niemiec, gdzie ekonomiści oceniają je na 75 procent. Warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju prognozy mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników, a bieżące warunki gospodarcze i decyzje polityczne mogą mieć istotny wpływ na sytuację w Niemczech i innych krajach strefy euro.

Początek formularza

 

udostępnij: