Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Jest kompromis ws. norm emisji metanu. To ważne dla spółek górniczych

Dwie kluczowe komisje Parlamentu Europejskiego przyjęły poprawki łagodzące rygorystyczne zapisy dotyczące redukcji metanu.

Dziś w Parlamencie Europejskim przyjęto sprawozdanie dotyczące rozporządzenia metanowego, które ma na celu redukcję emisji metanu w sektorze energii, w tym przy wydobyciu gazu ziemnego, transporcie, składowaniu oraz użyciu przemysłowym. W szczególności dla Polski ważna jest część poświęcona emisjom metanu z kopalń, ponieważ większość polskich emisji metanu związana jest z wydobyciem węgla kamiennego.

Proponowane rozporządzenie zakłada system kar nakładanych przez państwa członkowskie na kopalnie za nadmierne emisje, co mogłoby doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia części polskich kopalń. Jednak dzięki propozycjom składanym przez Jerzego Buzka oraz Adama Jarubasa, wypracowanym również w dialogu ze stroną społeczną, udało się doprowadzić do rozsądnego kompromisu.

Co z tego wynika?

Wspomniany kompromis zakłada dopuszczalne poziomy emisji metanu w wysokości 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku i 3 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla od roku 2031. Emisje te mają być liczone na poziomie operatora kopalni, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalni uśrednić emisje. W tych założeniach rozwiązanie przyjęte w PE jest podobne do stanowiska przygotowanego przez przedstawicieli rządów UE w Radzie UE.

Unia Europejska wprowadza „cło węglowe”. Rozwiązanie ma powstrzymać ucieczkę przemysłu i będzie mieć duży wpływ na polskie firmy

Zakłada ono także dodatkowy element w postaci zamiany kar za emisję metanu na opłaty i możliwości wykorzystania płaconych przez kopalnię opłat za nadmiarowe emisje metanu na inwestycje w wychwyt metanu w kopalniach. Mechanizm ten będzie zachęcał do koniecznych inwestycji i tym samym będzie miał wpływ na ograniczanie zmian klimatycznych.

Tagi

udostępnij: