Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Orlen z nową strategią zrównoważonego rozwoju. 25 proc. redukcji emisji CO2 w 7 lat, koniec węgla do 2035 r.

Grupa Orlen ogłosiła nową strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030, której celem jest minimalizacja wpływu działalności na klimat, ochrona środowiska, poprawa warunków pracy, współpraca z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialne zarządzanie. 


Nowa strategia zrównoważonego rozwoju

Ambitne cele Orlenu obejmują osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku, obniżenie emisji w kluczowych segmentach o 25% do 2030 roku i redukcję intensywności emisji CO2 o 40% w obszarze energetyki.
Strategia opiera się na pięciu filarach, zdefiniowanych zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i unijnymi standardami ESRS. Kluczowe inwestycje obejmują m.in. przyspieszenie inwestycji w źródła zero- i niskoemisyjne, uruchomienie morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW oraz zaprzestanie produkcji energii z aktywów węglowych do 2035 roku.

W obszarze ochrony środowiska, Orlen planuje stworzyć plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz wprowadzić jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. Innowacyjny projekt "Blue Bridge" ma na celu doczyszczenie ścieków i ponowne ich wykorzystanie w procesach produkcyjnych.
Działania Grupy Orlen obejmują także budowę instalacji przekształcania odpadów niebezpiecznych, redukcję zużycia wody na myjniach oraz wsparcie dla społeczności lokalnych. Program sprawiedliwej transformacji odpowiada na potrzeby społeczne terenów objętych przekształcaniem gospodarki.

Zobacz także: Alert ESG: Unimot przedstawia strategię ESG. Biopaliwa, fotowoltaika, biogazownie i mały atom w zainteresowaniu grupy

Co z tego wynika?

Orlen był pierwszą ze spółek państwowych, która ogłosiła cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. i podporządkowała swoje działania wizji transformacji energetycznej zgodnej z unijnym Zielonym Ładem. Ogłoszenie nowej strategii zrównoważonego rozwoju w przededniu zmiany zarządu (co wynika ze zmiany politycznej – skarb państwa to dominujący właściciel) to swoiste podsumowanie zmian, które w ostatnich latach zachodziły w koncernie. Jednak -co należy wyraźnie zaznaczyć- wydany właśnie dokument zostanie zapewne za moment zmodyfikowany, więc nie należy się do niego przesadnie przywiązywać.

Zobacz także: Alert ESG: Answear to moda zrównoważona środowiskowo „na piątkę”
udostępnij: