Geotrans podpisuje najwyższy kontrakt w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lis 2016, 11:55

Geotrans podpisuje najwyższy kontrakt w 2016 r.

Geotrans, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, zawarł umowę o wartości 4,4 mln zł na świadczenie usług w zakresie zagospodarowywania ubocznych produktów spalania. 3-letni kontrakt stanowi jedną z najwyższych realizacji w blisko 10-letniej historii firmy.

Przedmiotem podpisanego kontraktu jest transport i zagospodarowanie stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów.

Podpisany kontrakt na ponad 4 mln zł potwierdza solidne fundamenty Spółki. Specyfika naszego biznesu to przede wszystkim realizacja poszczególnych kontraktów. Chciałbym dodać, że obecne zamówienie potwierdza powtarzalność naszej działalności. Co więcej, oznacza jeszcze szybszy wzrost działu ubocznych produktów spalania. Mimo wysokich dynamik, nasz udział w tym rynku jest nadal niewielki i ma duży potencjał wzrostu

powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

W 2015 r. Geotrans zagospodarował ok. 30 tys. ton UPS, co stanowiło 15 proc. przychodów ze sprzedaży. W tym roku będą to wartości zdecydowanie wyższe, choć przetwarzane wolumeny przez spółkę nadal są marginalne. Potencjał rynku sięga 15 mln ton popiołów i żużli energetycznych oraz ok. 5 mln ton gipsów powstałych w ramach procesów odsiarczania spalin. UPS-y mogą być wykorzystywane między innymi jako alternatywa dla kruszyw.

2017 rok zapowiada się dla nas bardzo dobrze. Realizacja właśnie podpisanego kontraktu, jak i szeregu umów z jednostkami samorządowymi, których portfel systematycznie wzrasta, pozwalają nam sądzić, że w najbliższych kwartałach będziemy zdecydowanie kontynuować prezentowaną ścieżkę wzrostu. Dodatkowo mamy zamiar brać udział w przetargach na usługi remontowo-montażowe w zakładach wodno-kanalizacyjnych, w czym ogromną rolę będzie miała nabywa w czerwcu br. Kompania Elektryczna. To dodatkowo wesprze nasze rezultaty

dodał Przemysław Weremczuk

Geotrans sukcesywnie poprawia wyniki finansowe. Po 9 miesiącach 2016 roku, rezultaty Spółki były lepsze, niż w całym 2015 r. W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży wyniosły 12,2 mln zł (+125% r/r), zysk EBITDA - 2,7 mln zł (+64%) oraz zysk netto 2 mln zł (+41%). Konsolidacja nabytej w czerwcu br. Kompanii Elektrycznej zwiększyła łączną sprzedaż do 21,8 mln zł, przy zyskach EBITDA i netto rzędu 3,9 i 2,5 mln zł.

W 2016 roku Geotrans zawarł umowy na odbiór odpadów w Katowicach, Wrocławiu, Chorzowie i Cieszynie, a w zakresie rekultywacji nowym klientem Spółki zostało miasto Krotoszyce i Ścinawa k. Lubina.

Źródło: Geotrans #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości