Spółka Kruka ma umowę zakupu wierzytelności we Włoszech o wart. 3,26 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2017, 23:14

Spółka Kruka ma umowę zakupu wierzytelności we Włoszech o wart. 3,26 mld zł

ItaCapital s.r.l., włoska spółka zależna Kruka zawarła wiążącą umowę z Banca IFIS, która przewiduje nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 744,6 mln euro (wg kursu średniego NBP z 16 stycznia 2017 roku to 3,26 mld zł), podał Kruk.

W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Zgodnie z umową cena zostanie zapłacona w terminie 10 dni od zawarcia umowy

czytamy w komunikacie.

Pod koniec grudnia ub. r. Kruk poinformował, że spółka ItaCaptal S.r.l. wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Banca IFIS z siedzibą w Wenecji. Wartość nominalna zakupionych wierzytelności to ok. 750 mln euro ( ok. 3,3 mld zł).  

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

Źródło: (ISBnews) #KRU

Ostatnie wiadomości