AAT Holding miał wstępnie 192,6 mln zł przychodów, 14,7 mln zł netto w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2017, 17:01

AAT Holding miał wstępnie 192,6 mln zł przychodów, 14,7 mln zł netto w 2016 r.

AAT Holding miał 192,6 mln zł przychodów (wzrost o 2,7% r/r), 28,7 mln zł EBITDA (o 5,6% mniej r/r) i 14,7 mln zł zysku netto (o 4,5% mniej r/r) w 2016 roku, podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

Grupa osiągnęła w 2016 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 192,6 mln zł, co stanowi wzrost o 2,7% wobec 187,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 28,7 mln zł tj. o 5,6% mniej wobec 30,4 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Zysk netto w 2016 roku wyniósł 14,7 mln zł i był niższy o 4,5% wobec 15,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego

czytamy w komunikacie.

Grupa podkreśliła, że znacząco obniżyła dług netto, który na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 61,8 mln zł, co stanowi spadek o 23% r/r.

W ocenie spółki, analiza wyników finansowych grupy wymaga uwzględnienia zdarzeń o charakterze nietypowym. W związku z czym w celu zapewnienia porównywalności danych, spółka prezentuje dane skorygowane, po wyeliminowaniu zdarzeń nietypowych. Skorygowana EBITDA wzrosła w 2016 roku do 32,9 mln zł, co stanowi wzrost o 1,9% wobec 32,3 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Skorygowany zysk netto wzrósł o 3,8% do 18,9 mln zł w 2016 roku, wobec 18,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego

podano również.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2016 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 21 marca 2017 r.

Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od października 2015 r.

Źródło: (ISBnews) #AHL

Ostatnie wiadomości