Cube.ITG miało wstępnie 111 mln zł przychodów i 10,6 mln zysku netto w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
08 mar 2017, 09:03

Cube.ITG miało wstępnie 111 mln zł przychodów i 10,6 mln zysku netto w 2016 r.

Cube.ITG miało 110,99 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 31,19 mln zł EBITDA i 10,592 mln zł zysku netto w 2016 r. , podała spółka, prezentując wstępne dane. 

Ponadto zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 19,19 mln zł, a dług odsetkowy - 110,13 mln zł, wobec 119,62 mln zł w roku 2015, podano w komunikacie. 

Jednostkowe wyniki spółki przedstawiały się natomiast następująco:
Przychody ze sprzedaży – 53,481 mln zł,
EBITDA – 10,351 mln zł,
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) – 7,928 mln zł,
Zysk netto – 4,676 mln zł,
Dług odsetkowy – 39 220 mln zł, wobec 40 787 mln zł w roku 2015.

"Spadek przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w roku 2016 do 110,987 mln zł, wobec 172,719 mln zł w roku 2015 związany jest z przestojem w realizacji projektów z segmentu zamówień sektora publicznego. W roku 2015 grupa kapitałowa osiągnęła w segmencie zamówień publicznych przychody ze sprzedaży na poziomie 77,422 mln zł, natomiast w roku 2016 przychody te były znacznie niższe i ukształtowały się na poziomie 4,957 mln zł. W roku 2016 grupa kapitałowa zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży z segmentu klientów komercyjnych o ok. 11% osiągając przychody ze sprzedaży na poziomie 106,03 mln zł, wobec 95,297 mln zł za rok 2015"

czytamy w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Planowana publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 nastąpi 27 marca 2017 roku, podano także.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews), #CTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości