GTC rekomenduje 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2017, 08:29

GTC rekomenduje 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Zarząd Globe Trade Centre (GTC) rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.  

Zarząd Globe Trade Centre przyjął uchwałę, zgodnie z którą zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie spółka podała, że zarząd zarekomenduje również walnemu zatwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom, akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom spółki na dzień dywidendy, którzy będą "klientami profesjonalnymi" (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zm.), podano także. 

Akcjonariusze ci będą mogli wybrać otrzymanie przysługującej im kwoty dywidendy po opodatkowaniu ("dywidenda netto") w formie pieniężnej lub objęcie zamiast kwoty dywidendy akcji dywidendowych (opłaconych w drodze potrącenia) w liczbie stanowiącej iloraz kwoty dywidendy netto i ceny emisyjnej akcji dywidendowych, w zależności od wyboru akcjonariuszy

czytamy dalej. 

17 marca 2017 r. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu. Wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, podała spółka. 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: (ISBnews) #GTC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości