Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują 25 IV o 6 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2017, 12:30

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują 25 IV o 6 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o przeznaczeniu 28,49 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Na kapitał zapasowy ma trafić 24,64 mln zł z zysku wynoszącego 53,12 mln zł.

"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uchwala dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2017 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 roku"

czytamy także w projektach.

Elektrobudowa odnotowała 55,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 53,12 mln zł wobec 47,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews), #ELB

Ostatnie wiadomości