Strata netto Action wyniosła 159,75 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 kwi 2017, 09:42

Strata netto Action wyniosła 159,75 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

Action w restrukturyzacji odnotowało 159,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 147,54 mln zł wobec 35,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 164,84 mln zł w 2016 r. wobec 5 312,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 154,41 mln zł wobec 24,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartości przedstawione wyżej są obciążone skutkami toczącego się w Action S.A. w restrukturyzacji postępowania restrukturyzacyjnego, podkreśliła spółka.

"Przede wszystkim podkreślenia wymaga okoliczność, iż spadek wyniku w 2016 roku w zdecydowanej mierze ma charakter 'niepieniężny'. Jest konsekwencją decyzji podjętej przez zarząd emitenta (z uwzględnieniem również sugestii biegłego rewidenta) o bardzo konserwatywnym podejściu podczas ustalania wyniku. W szczególności, zarząd spółki informuje, że utworzone rezerwy wynoszą 100% potencjalnych zobowiązań spółki z tytułu otrzymanych decyzji podatkowych"

czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews), #ACT

Ostatnie wiadomości