ASM GROUP S.A. podsumowuje 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 maj 2017, 10:32

ASM GROUP S.A. podsumowuje 2016 r.

ASM GROUP, notowany na głównym rynku GPW, lider outsourcingu usług wsparcia sprzedaży, podsumował 2016 r. W tym okresie przychody skonsolidowane ze sprzedaży wyniosły 176,8 mln zł.

W 2016 r. przychody Grupy osiągnęły poziom 176,8 mln zł. Wynik EBITDA był równy 9,5 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 4,6 mln zł. Głównym motorem wzrostu wyników była działalność w obszarze merchandisingu. Ten segment działalności miał największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej - sprzedaż w segmencie merchandising w 2016 r. wyniosła 107,9 mln zł i była wyższa o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

„Ubiegły rok był dla Grupy przełomowy w związku z debiutem ASM Group S.A. na rynku głównym GPW i szeregiem nowych czynników na rynku w zakresie zmian przepisów prawnych, które wpłynęły na nowy kształt otoczenia rynkowego firmy. Mimo tego ubiegły rok firma zakończyła pozytywnie z wynikiem 4,6 mln zysku”

powiedział Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.

ASM GROUP S.A. realizuje proces optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej i konsekwentnie realizuje działania związane z upraszczaniem jej struktury. 20 października 2016 r. rozpoczął się proces połączenia dwóch spółek zależnych ASM GROUP działających na terenie Włoch. Połączenie spółek w jeden większy podmiot gospodarczy pozwoli Grupie na poprawę konkurencyjności na rynku, na którym operują. Przyczyni się ono również do poprawy efektywności zarządzania działalnością Grupy oraz wpłynie na ograniczenie kosztów działalności.

„W minionym roku skupialiśmy się na poszukiwaniu podmiotów o podobnym profilu działalności i tym samym na kontynuacji rozwoju przez akwizycje i optymalizację procesów. Jesteśmy gotowi na poszerzanie naszej działalności na rynkach zagranicznych, a osiągnięte wyniki cieszą i pokazują, że obraliśmy dobrą strategię rozwoju”

dodał Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.

Strategia rozwoju ASM GROUP S.A. zakłada rozwój Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną. Spółka poszukuje podmiotów o podobnym profilu działalności, firm dostarczających usługi wsparcia sprzedaży i marketingu online na rynkach europejskich, celem ich potencjalnych akwizycji.

14 września 2016 r. ASM GROUP S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wcześniej notowana była na rynku NewConnect. Do obrotu na rynku regulowanym zostało dopuszczonych 57 019 642 akcji.

ASM GROUP świadczy kompleksowe usługi z zakresu: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych na terenie Polski i Włoch. Grupa posiada ponad 19-letnie doświadczenie w sektorze usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

O Spółce:

ASM GROUP S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP S.A. działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w ramach czterech linii biznesowych: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych.

Dzięki doskonałej znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zrealizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży i promocję towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień branżowych m.in.: Gepard Biznesu 2016, Symbol Partnera w Biznesie 2016, Sales Outsourcing Stars 2014 i The Best B2B Outsourcing Provider 2015.

Akcje ASM GROUP S.A. od września 2016 r. są notowane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #ASM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości