Groclin rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2017, 16:01

Groclin rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku 2016 r.

Zarząd Groclinu zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 2,32 mln zł z zysku za 2016 r. ma dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku tj. 1,53 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

"Rekomendacja w zakresie proponowanej dywidendy została ustalona przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz w oparciu o wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne spółki oraz planowane akwizycje"

czytamy w komunikacie.

Zarząd Groclinu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej w przedmiocie rekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy, podano także.

Groclin odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 43,64 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 3,85 mln zł wobec 46,89 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności Groclinu jest produkcja siedzeń samochodowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews), #GCN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości