Zysk netto PGNiG wzrósł o 15% r/r w I kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2017, 08:22

Zysk netto PGNiG wzrósł o 15% r/r w I kw. 2017 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 599 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1 386 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 074 mln zł wobec 1 721 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 769 mln zł wobec 2 393 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 652 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 10 980 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku to efekty nowej strategii PGNiG. Realizacja jej założeń pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu. Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów, szczególnie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Wytwarzanie, w których odnotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty. Dzięki nowym kontraktom wzmacniamy pozycję na rynku gazu w kraju i rozwijamy działalność międzynarodową. Z sukcesem realizujemy także strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski"

powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I kw. 2017 roku wyniósł 1,08 mld zł i był o 492 mln zł (83%) wyższy r/r. Przychody wyniosły 1,85 mld zł, co oznacza wzrost o 500 mln zł (37%) przy kosztach z działalności operacyjnej pozostających na niemalże niezmienionym poziomie.

Zysk operacyjny segmentu Obrót i Magazynowanie w I kw. 2017 roku wyniósł 308 mln zł.

"Za wzrost przychodów o 312 mln zł (do 9,93 mld zł) w tym segmencie odpowiada przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży gazu w GK o 11% r/r (do 8,9 mld m3). Sprzedaż gazu do klientów strategicznych i hurtowych wzrosła o 17 % r/r, natomiast spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła wolumen sprzedaży o 6%"

czytamy w komunikacie.

W I kw. 2017 roku wolumen dystrybuowanego gazu zwiększył się o 13% r/r, a przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były wyższe o 90 mln zł, tj. 7% r/r.

W segmencie Wytwarzanie w I kw. 2017 roku grupa wypracowała EBITDA na poziomie 409 mln zł (wzrost o 13% r/r). Segment ten zanotował wzrost EBIT o 35 mln zł w stosunku do I kw. 2016 roku, osiągając poziom 301 mln zł.

"Na wyniki segmentu Wytwarzanie istotny wpływ miały spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawniej: Spółka Energetyczna Jastrzębie), które wygenerowały łącznie 40 mln zł EBITDA. Duże znaczenie miało także zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła, które wynikało głównie ze wzrostu wolumenu sprzedaży"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 681 mln zł wobec 729 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews), #PGN

Ostatnie wiadomości