Cube.ITG planuje emisję do 10 mln akcji celem obniżenia zobowiązań i pozyskania kapitału obrotowego | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lip 2017, 08:46

Cube.ITG planuje emisję do 10 mln akcji celem obniżenia zobowiązań i pozyskania kapitału obrotowego

Cube.ITG, dostawca rozwiązań z zakresu IT i data center, oglosił projekty uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma na celu uchwalić emisję maksymalnie do 10 mln szt. akcji serii C. Środki zostaną przeznaczone na poprawę sytuacjo dłużno-płynnościowej, czyli spłatę zobowiązań w celu poprawy kapitałów własnych i wskaźników zadłużenia oraz kapitał niezbędny do realizacji oczekiwanych przyszłych kontraktów.

W projektach uchwał zwołanego na 31 lipca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakłada się podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 000 000 zł (wobej obecnej wartości 19 887 694 zł) w drodze emisji bez prawa poboru nie więcej niż 10 000 000 akcji (zwykłych na okaziciela), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 149 podmiotów.

– Zdecydowaliśmy się na emisję akcji ze względu na to, iż struktura długu Grupy nie jest dziś zadawalająca i wymaga poprawy w okresie krótko i długoterminowym. Taki model emisji jest najbardziej optymalny dla relatywnie szybkiego pozyskania finansowania, a równocześnie daje silną pozycję do realizacji dużych kontraktów

powiedział Marek Girek, Prezes Zarządu i główny Akcjonariusz Cube.ITG.

Inwestorami mającymi prawo pierwszeństywa do wzięcia udziału w emisji będą podmioty, które zarejestrowały swoje uczestnictwo w NWZ 31 lipca.

Na koniec I kwartału 2017 roku zadłużenie krótkoterminowe wynosiło 147,2 mln zł, z czego krótkoterminowy dług odsetkowy z tytułu kredytów i pożyczek to ok. 57 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe wynosiły 88,2 mln zł. Spółka dąży do konwersji części długo krótkoterminowego na dlugoterminowy i tym samym optymalizację źródeł finansowania.

– Planuję zwiększenie swojego osobistego zaangażowania w firmę w trakcie tej emisji 

dodał Marek Girek.

Spółka rozpoczyna realizację pozyskanych w II kwartale kontraktów z sektora administracji publicznej (COI i NASK), co poprawi cash flow (w minionym tygodniu otrzymała pierwsze zamówienie na 2 mln zł). Z drugiej strony do końca zbliża się proces sprzedaży nieruchomości biurowej we Wrocławiu, należącej do DTP, z czego oczekiwane wpływy mogą wynieść ok. 6 mln zł.

O Spółce:

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz Spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.

Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.

W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #CTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości