Cena emisyjna w ofercie publicznej Braster ustalona na 13,50 zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2017, 08:50

Cena emisyjna w ofercie publicznej Braster ustalona na 13,50 zł

Cena emisyjna w ofercie publicznej spółki Braster S.A., producenta innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi, została ustalona na poziomie 13,50 zł. W ofercie ma być zaoferowanych łącznie 3 mln akcji spółki, co oznacza, że wartość oferty może wynieść 40,5 mln zł.

Braster zakończył wczoraj budowanie księgi popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej Spółka zaoferuje 3.000.000 nowo emitowanych akcji serii I. Cena emisyjna została ustalona na 13,50 zł za jedną akcję, przy wcześniej określonym maksymalnym poziomie wynoszącym 16,50 zł. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną wartość całej oferty publicznej może sięgnąć ok. 40,5 mln zł brutto (łącznie z kosztami transakcji).

Cieszymy się, że pomimo konkurencyjnych warunków rynkowych - licznych ofert publicznych jakie prowadzone były w ciągu ostatniego miesiąca, zainteresowanie naszą ofertą okazało się duże. Czekamy na zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy przekonani, że realizacja planu rozwoju spółki, w tym wejście na globalne rynki, zwłaszcza te gdzie najszybciej rozwija się telemedycyna, przełożą się na wzrost wartości dla tych inwestorów, którzy zdecydują się do nas dołączyć

powiedział Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Mimo, że środki pozyskane z emisji akcji będą nieco niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie ulegnie zmianie. Cele emisyjne zostały przedstawione według priorytetów, co oznacza że niektóre z nich możemy ewentualnie przesunąć w czasie. 

dodał Prezes

Jednocześnie ustalono liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. W transzy Inwestorów Indywidualnych znajdzie się ostatecznie 76.010 akcji, a w transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2.923.990 akcji. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane w dniach 10-17 lipca 2017. W tym czasie do 18 lipca prowadzona była również budowa księgi popytu. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 19-21 lipca 2017. Przydział akcji w obu transzach jest planowany na 21 lipca br. Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni IPOPEMA Securities S.A.

Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

Prospekt emisyjny wraz z dokumentami jest dostępny na stronie internetowej Spółki ri.braster.eu oraz Domu Maklerskiego Ipopema www.ipopemasecurities.pl. Na stronie internetowej Spółki można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Braster oraz prowadzonej oferty publicznej.

Cele emisyjne:

Ekspansja na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy (ok. 31,3 mln zł)

Wraz z opublikowaną w marcu aktualizacją strategii na lata 2015-2021 Spółka planuje w latach 2017­2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca firma poinformowała o podpisaniu umów związanych z rozpoczęciem projektów pilotażowych w Irlandii, Japonii oraz Dubaju. W najbliższych kolejnych tygodniach spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, Braster chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) Braster wejdzie w roku 2018. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

Do roku 2021 Braster planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.

Budowa globalnej platformy telemedycznej (ok. 12,8 mln zł)

Celem strategicznym Spółki jest budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem BRASTER, także rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym. Realizacja wizji będzie możliwa m.in. poprzez potencjalne akwizycje. W kręgu zainteresowania Spółki są w szczególności producenci urządzeń telemedycznych, dostawcy usług i produktów e-health oraz firmy świadczące usługi telemedyczne.

Zakup nieruchomości w Szeligach (3,5 mln zł)

W grudniu 2016 r. Braster zakupił nieruchomość obejmującą działkę w podwarszawskich Szeligach i umiejscowiony na niej budynek, w którym mieści się siedziba Spółki oraz realizowany jest proces produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę sprzedaży w wysokości 5,3 mln zł. Płatność została rozłożona na dwie transze zakupu nieruchomości wynoszące odpowiednio: 1,3 mln zł i 4 mln zł. Spółka uregulował pierwszą transzę i część drugiej ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Pozostała do zapłaty kwota 3,5 mln zł ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z emisji nowych akcji.

Harmonogram Oferty:

6 lipca 2017 r.Publikacja Prospektu
7 lipca 2017 r.Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
od 10 lipca do 17 lipca 2017 r.Okres składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
od 10 lipca do 18 lipca 2017 r.Proces budowy księgi popytu
18 lipca 2017 r.Ustalenie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych
od 19 lipca do 21 lipca 2017 r.Okres składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
21 lipca 2017 r.Przydział akcji i rozliczenie transakcji
29 sierpnia 2017 r.Planowany termin notowania akcji serii I na GPW

O BRASTER S.A.

BRASTER S.A. – jako jedyna firma na świecie – posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała urządzenie BRASTER – innowacyjny medyczny tester termograficzny służący do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Urządzenie skierowane jest bezpośrednio do kobiet i służy do wykorzystania w warunkach domowych.

BRASTER w czwartym kwartale 2016 r. wprowadził urządzenie do sprzedaży w Polsce, a w 2017 i 2018 r. planuje wejść na kilkanaście rynków międzynarodowych. Realizowany model biznesowy zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem.

Skuteczność urządzenia BRASTER została potwierdzona w przeprowadzonych w 2013 i 2016 r. badaniach klinicznych THERMACRAC i THERMAALG. Wyniki badań wskazały, że BRASTER jest skutecznym narzędziem wspierającym diagnostykę, komplementarnym wobec mammografii i ultrasonografii, które znacząco zwiększa możliwość wykrycia raka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

BRASTER S.A. w 2012 r. zadebiutował na NewConnect, a od 2015 r. jest notowany na głównym rynku GPW.

O systemie BRASTER

BRASTER® to pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu złośliwego. Rozwiązanie oparte jest na unikalnej matrycy ciekłokrystalicznej – patencie firmy BRASTER – oraz centrum telemedycznym, w którym analizowane są wyniki badań. System wykorzystuje termografię kontaktową do tworzenia obrazów rozkładu cieplnego piersi. Na termogramach zmiany podejrzane o charakter nowotworowy widoczne są jako barwne obszary różniące się od obszarów zdrowych intensywnością i morfologią. Dzieje się tak, gdyż nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) odżywiających guz. Towarzyszy temu zwiększona emisja energii i podniesiona temperatura. Właśnie te obszary podwyższonej temperatury w obrębie gruczołu piersiowego rejestruje BRASTER®. Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji tworzących system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych różnicuje wykryte zmiany w kierunku nowotworów o charakterze złośliwym.

Źródło: Spółka, #BRA


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości