Grupa Recykl w I półroczu z wynikiem netto zbliżonym do całorocznego rezultatu 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2017, 10:07

Grupa Recykl w I półroczu z wynikiem netto zbliżonym do całorocznego rezultatu 2016 r.

Wzrost zysku EBITDA o 15 proc. do 2,90 mln zł i wyniku netto o 25 proc. do 1,26 mln zł – to rezultaty wypracowane w II kwartale przez Grupę Recykl – największego w Polsce podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon. Przyczynami osiągniętych dynamik były m.in. wyższa sprzedaż czystego granulatu SBR, wysokie wolumeny i ceny kordu stalowego, wzrost skali usług zbiórki opon na zlecenie oraz nowe źródła przychodów. Spółka intensyfikuje prace nad innowacyjnymi produktami i technologiami.

Łącznie w I półroczu zysk netto wyniósł 2,32 mln zł (+58 proc. r/r), co stanowi 93% całorocznego zysku netto z 2016 r., i 100 % zysku netto z 2015 r. EBITDA w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. rzędu 5,6 mln zł oznacza dynamikę na poziomie +23% r/r. Przy wzroście przychodów (+7% w II kw. do 11,3 mln zł i +16% w I półroczu do 22,5 mln zł), rentowności GRC wzrosły na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, szczególny wzrost rentowności odnotowano w II kwartale 2017 r. (np. rentowność I zysku – ze sprzedaży wzrosła o 4 p.p. do 14 proc.).

W II kwartale w pełni widzimy wpływ pracy naszej nowej linii do recyklingu opon oraz linii do czyszczenia kordu stalowego w Krośnie Odrzańskim, czyli głównej inwestycji ostatnich kwartałów, wdrożonej zgodnie z założeniami. Obecnie pracujemy nad zakończeniem rozbudowy ogólnopolskiej sieci zbiórki opon poprzez nabycie ok. 100 kontenerów i kilku samochodów cieżarowych do ich obsługi. To oznacza wzrost stopnia uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw surowca. Oczekujemy zakończenia prac nad rozbudową do końca 2017 r.

powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

W strukturze przychodów I półrocza ok. 1/2 stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon (wolumenowo sprzedano 16,6 tys. ton paliwa alternatywnego, 8 tys. ton granulatu SBR i 5,2 tys. ton kordu stalowego). Kolejne pozycje to usługi odzysku i recyklingu opon (3,4 mln zł) oraz pozostała sprzedaż (2,9 mln zł), gdzie wzrost jest największy i przekracza 400 proc. (nowe źródła przychodów w postaci przyjmowania opłat za zagospodarowanie zużytych opon oraz z tytułu odbioru odpadów innych niż opony, które są przetwarzane, mieszane i sprzedawane z paliwami własnej produkcji). Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie wzrosło o 35 proc. (2,3 mln zł).

Nasz długoterminowy rozwój w kolejnych latach widzimy głównie poprzez wprowadzanie innowacyjnych nowych rozwiązań do oferty Grupy Recykl. Sukcesywnie zbliżamy się do przetworzenia rocznego wolumenu rzędu 100 tys. ton opon i naszym zamierzeniem nie jest już jego dalszy dynamiczny przyrost, a uzyskiwanie wyższych marż ze wskazanych ilości. Życzylibyśmy sobie, aby nowe rozwiązania weszły do masowej oferty już w 2018 r.

dodał Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Spółka prowadzi prace B+R w takich obszarach, jak zastosowanie kordu tekstylnego z zużytych opon jako dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA, MMA), wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowo-gumowego oraz dewulkanizatu. Nowe produkty mogą znaleźć zastosowanie w takich branżach, jak motoryzacja, czy branża budowlana.

O SPÓŁCE:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz - w imieniu producentów i importerów - prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmnie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Źródło: #GRC

Ostatnie wiadomości