Zysk netto MLP Group spadł r/r do 19,88 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2017, 08:44

Zysk netto MLP Group spadł r/r do 19,88 mln zł w I poł. 2017 r.

MLP Group odnotowało 19,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 26,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,76 mln zł wobec 49,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,55 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 43,42 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej Grupy są przychody osiągane z czynszów z najmu. Przychody te w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 26 175 tys. zł i wzrosły o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na koniec czerwca 2017 roku Grupa posiadała 366 333 m2 wydanych w najem, co stanowiło przyrost o 91 431 m2 w stosunku do powierzchni wydanej w najem na koniec czerwca 2016 roku. Znaczna część powierzchni została wybudowana i wydana w najem w drugim kwartale 2017 roku, co nie wpłynęło na istotny wzrost poziomu przychodów z czynszów. W okresie tym zostały przedłużone umowy najmu, w których wcześniej obowiązujące stawki najmu podlegały indeksacji o dodatni wskaźnik MUICP na przestrzeni minionych lat, natomiast obecne stawki nie uwzględniają tego czynnika"

czytamy w raporcie.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 24 567 tys. zł i wzrosły o 3 205 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Wzrost ten związany jest głównie z realizacją projektu na podstawie umowy deweloperskiej zawartej przez MLP Bieruń Sp. z o.o.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 0,96 mln zł wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews), #MLG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości