Zysk netto Comarchu wzrósł r/r do 5,96 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 wrz 2017, 09:24

Zysk netto Comarchu wzrósł r/r do 5,96 mln zł w II kw. 2017 r.

Comarch odnotował 5,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,98 mln zł wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,83 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 273,27 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 10,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 491,07 mln zł w porównaniu z 516,43 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były niższe o 25,4 mln zł, tj. 4,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Wynik operacyjny osiągnął wartość minus 4,3 mln zł i odnotował znaczący spadek w porównaniu do I półrocza 2016 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. był zbliżony do osiągniętego w pierwszym półroczu roku poprzedniego i osiągnął wartość 10,8 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Grupa Comarch (bez MKS Cracovia SSA) zatrudniała 5 217 osób, tj. o 87 osób mniej niż na dzień 31 grudnia 2016 roku"

 czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 17,67 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

(ISBnews), #CMR

Ostatnie wiadomości