Vantage Development z bardzo dobrymi wynikami za pierwsze półrocze 2017 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 wrz 2017, 14:35

Vantage Development z bardzo dobrymi wynikami za pierwsze półrocze 2017 roku

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach. Vantage Development zanotowała w tym czasie 69 204 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem o 87 proc. lepszym niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Znacząco wzrosły przede wszystkim przychody ze sprzedaży lokali - do poziomu 58 877 mln złotych (108,68% r/r), natomiast zysk netto osiągnął poziom 2 755 mln zł (wzrost o 0,58 mln zł). Osiągnięte przez spółkę wyniki są konsekwencją przyjętej przez dewelopera strategii i realizacji celów, a także efektem bardzo dobrej koniunktury w całym sektorze.

„Pierwsze półrocze 2017 roku to kolejny bardzo udany dla działalności Vantage Development okres. Na wzrost przychodów wpływ miała przede wszystkim większa liczba lokali, które trafiły w ręce nabywców (216 vs 120 w roku ubiegłym) oraz wzrost powierzchni nieruchomości komercyjnych wynajętej klientom Grupy”

analizuje Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu spółki.

„Dynamiczny rozwój i wprowadzanie nowych projektów do oferty niesie za sobą również wzrost kosztów własnych, które w I półroczu wyniosły nieco ponad 51 milionów, przy zachowaniu jednak mniejszej dynamiki, co przekłada się na wzrost efektywności Grupy w stosunku do roku 2016”

dodaje Dariusz Pawlukowicz.

Spółka sukcesywnie optymalizuje strukturę zadłużenia. Dzięki wykupowi obligacji serii F (o wartości nominalnej 23,5 mln zł) i serii G (5 mln zł) wartość tych w sumie bilansowej spadła o 28,1 mln złotych.

W I półroczu 2017 roku Vantage Development sprzedała 472 mieszkania (336 we Wrocławiu oraz 136 w Warszawie) co oznacza wzrost sprzedaży blisko o 10% w stosunku do roku ubiegłego, a po wyeliminowaniu 138 lokali sprzedanych w ubiegłym roku w transakcji jednorazowej do FMnW, wskaźnik ten sięga nawet 63%. Dzięki takim wynikom Spółka utrzymała pozycję w czołówce deweloperów wrocławskich oraz miano jednej z najdynamiczniej rozwijających się spółek tego sektora w Polsce.

Na koniec czerwca 2017 roku w ofercie dewelopera znajdowało się 807 lokali (wobec 633 pół roku wcześniej), a cała grupa realizowała 12 etapów w 7 inwestycjach we Wrocławiu i Warszawie.

„Cieszymy się wynikami osiągniętymi w pierwszej połowie roku. Warto jednak zauważyć, że na 30 czerwca Grupa w posiadała zawarte umowy obejmujące 934 lokale o wartości blisko 300 mln zł w realizowanych projektach. Klucze do większości z tych lokali klienci otrzymają w drugiej połowie roku, co pozwala z dużym optymizmem patrzeć na wyniki Grupy za cały 2017 rok”

mówi Dariusz Pawlukowicz.

O Vantage Development

Vantage Development jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek deweloperskich. Firma koncentruje swoje działania na jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych we Wrocławiu. Jednak systematycznie rozszerza także działalność w innych polskich miastach - obecnie realizuje już trzy inwestycje w Warszawie. Dominującym segmentem działalności spółki jest rynek mieszkaniowy, jednak część jej aktywności stanowią również projekty komercyjne (zarówno biurowe, jak i handlowe). Vantage Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Źródło: Spółka, #VTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości