GetBack S.A. konsekwentnie kontynuuje wzrost przychodów i zysków | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2017, 10:28

GetBack S.A. konsekwentnie kontynuuje wzrost przychodów i zysków

GetBack S.A., jeden ze znaczących polskich podmiotów z rynku zarządzania portfelami wierzytelności, przedstawił wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Przychody netto Grupy Kapitałowej GetBack wyniosły 337,6 mln zł, co oznacza wzrost o 111,0% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku, a zysk netto wyniósł 111,8 mln zł i wzrósł o 50,4%.

Spółka, która w lipcu tego roku zadebiutowała, po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2017 roku. Grupa Kapitałowa GetBack odnotowała wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 337,6 mln zł, co oznacza wzrost o 111,0% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy to wynosiły 160,0 mln zł. Wzrost wartości cash EBITDA wyniósł 59,9%. W I półroczu 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 211,2 mln zł, a w I półroczu 2016 roku – 132,0 mln zł. Zysk netto natomiast wyniósł 111,8 mln i był większy o 50,4% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

„Wyniki finansowe grupy kapitałowej za I półrocze 2017 roku są w opinii Zarządu GetBack najlepszym dowodem na skuteczną realizację modelu biznesowego Grupy. Rosnące przychody, cash EBITDA oraz zysk netto pokazują naszym zdaniem, że w kilka lat udało nam się stworzyć rentowny biznes, konkurencyjny wobec innych podmiotów działających na tym rynku o wiele dłużej niż my. W naszej opinii jest to zasługa innowacyjnego podejścia Grupy do osób zadłużonych, które to podejście cechuje się ugodową postawą i przekłada się na dużą skuteczność spłat z portfeli wierzytelności. Getback może pochwalić się w I połowie 2017 roku spłatami z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w kwocie 540 mln zł. Jest to wzrost o 60% w stosunku do kwoty spłat zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Chcemy dalej konsekwentnie iść w tym kierunku i systematycznie zwiększać wartości dokonywanych przez nas inwestycji w portfele wierzytelności oraz realizowanych spłat.”

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Ostatnio Spółka poinformowała o rozpoczęciu działalności na rynku hiszpańskim, w pierwszym kroku nawiązano współpracę z dwoma uznanymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem portfelami wierzytelności. Podmioty te będą zarządzały portfelami wierzytelności, które GetBack S.A. planuje nabywać na rynku hiszpańskim. Grupa realizuje tym samym rozwój poprzez ekspansję zagraniczną i stawia pierwsze kroki na perspektywicznym (w opinii Spółki) rynku, jakim jest rynek zarządzania wierzytelnościami w Hiszpanii.

Oprócz tego spółka poinformowała niedawno, że w pierwszej połowie 2017 roku odzyski z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności wyniosły 118%. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie zrealizowała odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

O Spółce

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I półrocza 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 22,8 mld zł.

W I półroczu 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 337,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszym półroczu bieżącego roku był o 50,4% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 111,8 mln zł.

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości