Zysk netto Griffin Premium RE.. wzrósł r/r do 25,39 mln euro w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2017, 09:28

Zysk netto Griffin Premium RE.. wzrósł r/r do 25,39 mln euro w II kw. 2017 r.

Griffin Premium RE.. odnotował 25,39 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 13,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,94 mln euro wobec 24,93 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu netto (przychody z wynajmu plus przychody z tytułu service charge oraz opłat marketingowych minus koszty operacyjne nieruchomości) sięgnęły 7,54 mln euro w II kw. 2017 r. wobec 5,77 mln euro rok wcześniej.

W  I poł. 2017 r. spółka miała 20,26 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,89 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z wynajmu netto w wysokości 13,44 mln euro w porównaniu z 11,5 mln euro rok wcześniej.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews), #GPR

Ostatnie wiadomości