Cognor Holding zawiesza ofertę wtórną akcji na czas nieokreślony | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 paź 2017, 08:45

Cognor Holding zawiesza ofertę wtórną akcji na czas nieokreślony

Zarząd hutniczej grupy postanowił zawiesić ofertę wtórną akcji na czas nieokreślony.

Hutnicza grupa miała zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała pozyskanie w jej ramach min. od 90 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać finansowanie bankowe w wysokości 50 mln EUR. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln EUR.

Zainteresowanie ze strony inwestorów było dość duże, ale kwota zadeklarowana podczas bookbuildingu okazała się niewystarczająca, aby domknąć złożony proces refinansowania zadłużenia. Minimalny próg, dotyczący wpływów z emisji akcji, wymagany przez banki nie został osiągnięty

mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu, Cognor Holding.

W tej chwili spółka analizuje wszystkie możliwe warianty dalszych działań.

O Cognor Holding S.A.

Cognor Holding S.A. od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie Cognor Holding S.A. jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

Źródło: Spółka, #COG

Ostatnie wiadomości