Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 77,26 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2017, 09:30

Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 77,26 mln zł w III kw. 2017 r.

Grupa Kęty odnotowała 77,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 86,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto wyniósł 77,3 mln zł co wprawdzie jest poziomem niższym od zeszłorocznego o ok. 9 mln zł ale należy zwrócić uwagę na fakt, iż w trzecim kwartale 2016 rozpoznano ok. 15 mln zł aktywa na podatek dochodowy z tytułu projektu inwestycyjnego realizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej, co jednorazowo powiększyło zeszłoroczny wynik netto. Bardzo istotny jest fakt, iż grupa kapitałowa osiągnęła bardzo dobry wynik w zakresie przepływów gotówkowych. Tylko w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku wypracowano 97 mln zł gotówki z działalności operacyjnej a łącznie po trzech kwartałach 194 mln zł"

czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 98,69 mln zł wobec 90,72 mln zł zysku rok wcześniej.

"Trzeci kwartał przyniósł kontynuację trendów z pierwszego półrocza. Dobra koniunktura utrzymała się zarówno na rynku krajowym, jak i europejskich rynkach eksportowych. W ujęciu wartościowym największe wzrosty w eksporcie osiągnięto na rynkach włoskim, węgierskim, niemieckim, czeskim, holenderskim i amerykańskim. Potwierdzeniem oznak dobrej koniunktury są wskaźniki publikowane przez GUS w zakresie wzrostu produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej"

czytamy dalej w raporcie.

Dodatkowo zaskakująco szybko udało się uzyskać pełne obłożenie mocy produkcyjnych linii do produkcji folii BOPP, która wystartowała od połowy IV kwartału 2016. Również pozostałe linie produkcyjne zarówno w Segmencie Opakowań Giętkich jak i w pozostałych segmentach są obłożone w co najmniej w 90%, podano także.

"Dzięki tak dobrym wynikom sprzedażowym osiągnięto 98,7 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej, a więc o 9% więcej niż w trzecim kwartale 2016. Niższa marża wynika ze wzrostu bazy surowcowej (średnie ceny aluminium wyrażone w złotówkach wzrosły w trzecim kwartale o 16%), co według szacunków zarządu obniżyło marżę procentową o ok. 0,6 pkt proc. Pomijając ten efekt marża procentowa byłaby porównywalna z rekordowym poprzednim rokiem" 

wskazano także w materiale.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 717,45 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 638,75 mln zł rok wcześniej.

We wrześniu Grupa Kęty podała, że według wstępnych danych miała 715 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2017 r. (+13% r/r), 98 mln zł zysku operacyjnego (+8%) i 76 mln zł zysku netto (spadek o 10 mln zł w stosunku do poprzedniego roku).

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 196,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 229,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 1991,78 mln zł w porównaniu z 1727,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 244,71 mln zł wobec 189,92 mln zł zysku rok wcześniej. 

Na koniec września 2017 r. grupa kapitałowa posiadała 146,9 mln zł kredytów długoterminowych i 340,9 mln zł kredytów krótkoterminowych. Ok. 25% wartości kredytów jest utrzymywane w walutach obcych (22% w EUR i 3% w USD) co ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat poprzez comiesięczną wycenę wpływu zmian kursów EUR i USD na wartość kredytu. W okresie bieżącego kwartału wycena ta miała wartość ujemną i wyniosła 0,4 mln zł, podano także w raporcie.

"Zarząd szacuje, iż wartość zadłużenia w przeciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie o ok. 150 mln zł ze względu na konieczność finansowania planowanych inwestycji oraz wypłatę drugiej transzy dywidendy"

czytamy w materiale.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #KTY

Ostatnie wiadomości