Grupa Trakcji miała 7,18 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 paź 2017, 08:42

Grupa Trakcji miała 7,18 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych

Grupa kapitałowa Trakcja odnotowała 7,18 mln zł zysku netto w III kwartale oraz przychody ze sprzedaży w wysokości 412,11 mln zł, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej Trakcja za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 949 756 tys. zł
 • Zysk brutto ze sprzedaży: 51 386 tys. zł
 • Zysk netto: 8 262 tys. zł

Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej Trakcja za III kwartał 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 412 108 tys. zł
 • Zysk brutto ze sprzedaży: 21 738 tys. zł
 • Zysk netto: 7 175 tys. zł" 
czytamy w komunikacie.

Wstępne wyniki finansowe Trakcji PRKiI S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 553 768 tys. zł
 • Zysk brutto ze sprzedaży: 21 146 tys. zł
 • Zysk netto: 22 962 tys. zł

Wstępne wyniki finansowe Trakcji PRKiI S.A. za III kwartał 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 231 761 tys. zł
 • Zysk brutto ze sprzedaży: 4 366 tys. zł (w tym rozwiązanie rezerw operacyjnych oraz odwrócenie odpisów aktualizujących należności w łącznej kwocie + 6 837 tys. zł oraz straty ujawnione na kontraktach w III kwartale w kwocie – 7 541 tys. zł (dotyczy głównie: jednego kontraktu w segmencie energetyki zawodowej oraz jednego kontraktu w segmencie kolejowym)
 • Strata netto: -541 tys. zł, podano także.

"Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na wyniki spółki w III kwartale 2017 roku, to głównie pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlano montażowym. W szczególności dotyczy to wzrostu cen materiałów, usług podwykonawczych i kosztów płac. Ponadto Spółka ponosi koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej oraz przygotowaniem działalności na rynkach zagranicznych"

czytamy dalej w komunikacie.

Aktualizacja marż do końca trwania wszystkich kontraktów ma odzwierciedlenie w wyniku finansowym spółki w trzecim kwartale bieżącego roku, co spowodowało, iż wynik jednostkowy netto III kwartału szacowany jest na około -0,5 mln zł, podano również.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. W 2015 r. Grupa Trakcja miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #TRK

Ostatnie wiadomości