Neuca podtrzymuje prognozę 100 mln zł zysku netto w br. i politykę dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 14:42

Neuca podtrzymuje prognozę 100 mln zł zysku netto w br. i politykę dywidendy

Neuca podtrzymuje cel 100 mln zł zysku netto w całym 2017 roku, ale ocenia, że wypracowanie w ostatnim kwartale br. ponad 31 mln zł zysku będzie bardzo trudne ze względu na pogorszenie warunków prowadzenia biznesu, powiedział prezes Piotr Sucharski. Spółka podtrzymuje także politykę dywidendy, która zakłada jej wzrost o kilkanaście proc. r/r. 

„Po trzech kwartałach wykonaliśmy prognozę w 69%. To oznacza, że nasz zysk w IV kwartale powinien przekroczyć 30 mln zł. To jest cel bardzo ambitny, bo to jest więcej, niż realizowaliśmy dotychczas w ostatnim kwartale roku" 

powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

„Podtrzymujemy ten cel w całym roku"

dodał. 

Prezes wyjaśnił, że na wyniki grupy zarówno w samym III kw., jak i w trakcie 9 miesięcy tego roku wpływały czynniki rynkowe i regulacyjne. W wyniku konsolidacji zmianie uległy strategie handlowe producentów farmaceutycznych, co przełożyło się na ujednolicenie warunków współpracy z hurtowniami i mniejszą wartość tzw. złotych strzałów. Z kolei wprowadzenie nowych regulacji prawnych (m.in. Apteka dla aptekarza) znacząco zmodyfikowało otoczenie rynkowe, powodując, że niemal cały rynek przejęły apteki sieciowe. 

„Te zmiany były intensywniejsze niż planowaliśmy. Dodatkowo odczuwamy presję płacową ze strony logistyki i transportu. Myślę, że w 2018 roku ta presja nadal będzie silna i przyszły rok będzie bardzo trudny. Będziemy walczyć o wzrost marży, chcemy być bardziej efektywni, zainwestujemy w IT"

powiedział Sucharski. 

Zysk netto Neuki po trzech kwartałach wyniósł 68,5 mln zł i był niższy o 19% w skali roku. 

Sucharski poinformował, że spółka nadal zamierza publikować prognozy wyników rocznych. 

„Tego oczekują od nas akcjonariusze. Prognozę opublikujemy wraz z wynikami za cały 2017 rok, czyli w marcu przyszłego roku"

powiedział prezes.

Podkreślił, że na razie trudno oszacować, czy planowany na 2018 r. zysk netto będzie wyższy od celu tegorocznego. 

Jak poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansów Grzegorz Dzik, Neuca podtrzymuje politykę dywidendy. 

„Podtrzymujemy politykę dywidendy, która mówi o wzroście dywidendy na akcję rok do roku o kilkanaście procent" 

powiedział ISBnews Dzik. 

Neuca podała, że zysk przychody segmentu produktów własnych wzrosły o 12% r/r do 88,8 mln zł, zaś zysk wyniósł 21,2 mln zł w I-III kw. br. i był wyższy o 10% w skali roku. 

Spółka dokonała optymalizacji portfolio produktowego i zwiększyła liczbę pozycji w ofercie do 446 produktów na koniec III kw. 2017 wobec 433 rok wcześniej. Dodatkowo, 54 produkty marki Genoptim znalazły się na liście leków refundowanych oraz 32 na liście bezpłatnych leków dla seniorów. 

Sucharski wskazał, że spółka w dalszym ciągu będzie rozwijać biznesy partnerskie w celu budowania efektu skali.  Przychody segmentu biznesów partnerskich wzrosły o 42% r/r do 66 mln zł w I-III kw., w tym segment przychodni o 51% r/r do 49,4 mln zł, segment badań klinicznych i telemedycyny wzrósł o 21% r/r do 16,8 mln zł, zaś segment e-commerce (Ortopedio.pl) wzrósł o 70% r/r do 2 mln zł. 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews), #NEU

Ostatnie wiadomości