Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2017, 13:17

Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Kruk kontroli nad Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ), podał Urząd.  

„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania"

czytamy w komunikacie. 

Bison jest funduszem inwestycyjnym, wykupującym wierzytelności za środki pochodzące z emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości