Strata netto Bumechu to 7,92 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok temu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2017, 11:18

Strata netto Bumechu to 7,92 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok temu

Bumech odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W trzecim kwartale miało miejsce pogorszenie sytuacji finansowej, w konsekwencji w stosunku do emitenta skierowano szereg postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. W ich toku organy egzekucyjne w szczególności zajęły przysługujące spółce wierzytelności z rachunków bankowych oraz wierzytelności od szeregu kontrahentów. Zajęcia te praktycznie skutkują paraliżem działalności Bumech, który wobec braku dopływu środków pieniężnych nie jest w stanie regulować terminowo zobowiązań oraz realizować zleceń. To z kolei ogranicza w znacznym stopniu możliwość generowania przez Bumech zysku, który mógłby zostać przeznaczony na spłatę wierzycieli w ramach realizacji układu. Eskalacja w IV kwartale br. ww. zajęć powodujących drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Bumech doprowadziła do złożenia przez spółkę dnia 24.11.2017 roku do sądu wniosku o restrukturyzację"

czytamy w raporcie za III kw.

"Z kolei Kobud [spółka zależna] pod koniec III kwartału prowadził negocjacje z bankiem - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, który pomimo prowadzonych rozmów w sprawie przedłużenia limitu kredytowego, doprowadził do wszczęcia postępowania egzekucyjnego obejmującego rachunki bankowe Kobud oraz jego wszystkie należności. W obliczu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, Bumech i Kobud - celem zabezpieczenia interesów spółek oraz wierzycieli - zdecydowały o złożeniu wniosków restrukturyzacyjnego i sanacyjnego" 

czytamy dalej.

Strata operacyjna wyniosła 5,59 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,81 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 29,29 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 7,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,71 mln zł w porównaniu z 82,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 6,21 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews), #BMC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości