ALAB laboratoria partnerem merytorycznym Scope Fluidics | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2018, 16:42

ALAB laboratoria partnerem merytorycznym Scope Fluidics

Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – podpisała list intencyjny z jedną z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów diagnostycznych ALAB laboratoria. Porozumienie ma na celu optymalizację procesu industrializacji i rynkowej walidacji funkcjonowania kluczowych projektów firmy – PCR|ONE i Bacteromic. Dodatkowo partner będzie uczestniczył w walidacji systemu PCR|ONE celem potwierdzenia jego funkcjonalności oraz przewag wobec istniejących na rynku urządzeń.

W ramach prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE wymagane jest m.in. przeprowadzenie w zewnętrznych laboratoriach szeregu testów diagnostycznych. Rynkową walidacją stworzonego systemu ma się zająć firma ALAB laboratoria, w szczególności w pierwszym okresie jego formalnej dostępności na rynku. Firma jest jedną z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów diagnostycznych, w skład której wchodzi 70 laboratoriów, przeprowadzających ponad 50 mln badań rocznie. ALAB laboratoria wchodzi w skład europejskiej grupy laboratoriów medycznych Limbach.

„Podpisując list intencyjny z ALAB laboratoria potwierdziliśmy gotowość do rozpoczęcia współpracy, by przetestować, zatwierdzić oraz wdrożyć system PCR|ONE na polskim rynku. To dla nas duże wyróżnienie, że prołożyciel i ces rynkowej walidacji może poprowadzić duży i uznany podmiot na rynku medycznym. Tak bliska współpraca z jedną z największych ogólnopolskich sieci laboratoryjnych ma służyć rozwojowi nowoczesnej diagnostyki medycznej. Podpisany list intencyjny to również istotny krok w negocjacjach z potencjalnymi partnerami"

komentuje Marcin Izydorzak, współzaczłonek zarządu Scope Fluidics S.A.

Spółka z początkiem roku rozpoczęła proces industrializacji systemu PCR|ONE tj. przygotowania technologii produkcji przemysłowej systemu. Pierwszym etapem będzie wybór i podpisanie umów z partnerami, którzy pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne. W ramach tego procesu ALAB laboratoria zadeklarował gotowość do współpracy przy przeprowadzeniu walidacji systemu PCR|ONE. Oprócz zainteresowania systemem PCR|ONE służącego do ultra-szybkiego wykrywania zakażeń, ALAB laboratoria zadeklarował zainteresowanie i konsultacje szczegółów funkcjonalności młodszego systemu grupy Scope Fluidics – systemu Bacteromic dedykowanemu do kompleksowego oznaczania antybiotyko-wrażliwości bakterii.

W 2017 r. Scope Fludics zakończył bardzo ważną fazę tworzenia systemu PCR|ONE. Firma opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego do analizy MRSA (opornych na metycylinę szczepów gronkowca), jednego z niezbędnych elementów urządzenia. Etap ten stanowił największe wyzwanie badawcze w ramach dotychczas przeprowadzonych w Spółce prac. W ramach projektu PCR|ONE poza panelem MRSA spółka rozwija jeszcze panel Clostridium difficile (wykrywanie beztlenowych bakterii, które w sprzyjających warunkach wywołują zapalenie jelita grubego). Zakończenie prac nad panelem Clostridium planowane jest na trzeci kwartał tego roku.

System PCR|ONE stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej. Jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. System PCR|ONE planowany jest do wprowadzenia do obrotu w drugim kwartale 2020 r.

Spółka jednocześnie prowadzi prace nad drugim projektem – BacterOMIC. System, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST.

O Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą
o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje
ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania
z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości