Bricks Acquisitions Limited zaproponował ostateczną cenę w wezwaniu na ROBYG SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sty 2018, 08:37

Bricks Acquisitions Limited zaproponował ostateczną cenę w wezwaniu na ROBYG SA

Bricks Acquisitions Limited („Wzywający”), podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, podwyższa cenę w wezwaniu na wszystkie akcje ROBYG o 13% z 3,55 zł do 4,0 zł za akcję. Pozostałe warunki Wezwania nie zmieniają się, w tym okres przyjmowania zapisów, który zakończy się 2 lutego br.

1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited ogłosił wezwanie na wszystkie akcje ROBYG, jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Nowa, zaoferowana dzisiaj cena odzwierciedla premię w wysokości 27% wobec ceny zamknięcia na sesji 30 listopada 2017 r. oraz 13% wobec ceny pierwotnie oferowanej, tj. 3,55 zł za akcję.

„Zdecydowaliśmy się podwyższyć cenę oferowaną w Wezwaniu w wyniku rozmów przeprowadzonych z inwestorami. Wzięliśmy również pod uwagę najnowsze wyceny analityków. Jesteśmy przekonani, że ogłoszona dzisiaj nowa, ostateczna cena to dla obecnych akcjonariuszy atrakcyjna oferta wyjścia z inwestycji, dająca 33% premii w stosunku do emisji akcji w czerwcu 2017 r. po 3,00 zł. Naszym celem strategicznym pozostaje wycofanie ROBYG z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny”

powiedział Tavis Cannell, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International.

Nowa cena reprezentuje premię w wysokości 10% wobec konsensusu wycen analityków dla akcji ROBYG, który na podstawie średniej 12-miesięcznych cen docelowych z rekomendacji wydanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, zebranych przez agencję Bloomberg, wynosi 3,65 zł za akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone z zastrzeżeniem spełnienia się warunków wskazanych w treści Wezwania, w tym objęcia zapisami w Wezwaniu co najmniej 66% ogólnej liczby akcji ROBYG, powołania trzech kandydatów wskazanych przez Wzywającego w skład Rady Nadzorczej ROBYG, podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie ROBYG oraz zawarcia przez Wzywającego i ROBYG umowy o współpracy strategicznej. 3 stycznia br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie ROBYG przez Bricks Acquisition Limited.

12 maja 2015 r. ROBYG poinformował o rozpoczęciu poszukiwania inwestora strategicznego, który zapewniłby spółce dalszy wzrost i ustabilizowałby strukturę właścicielską. Zarząd ROBYG ocenił, że cena zaproponowana pierwotnie przez Bricks Acquisition Limited odzwierciedlała wartość godziwą spółki i wydał pozytywną opinię na temat ogłoszonego Wezwania. Oscar Kazanelson – Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG, Alex Goor – Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz – Dyrektor Finansowy, łącznie posiadający 10,2% akcji ROBYG, nieodwołalnie zobowiązali się, na warunkach określonych w umowie, do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach Wezwania.

Okres przyjmowania zapisów upływa w piątek, 2 lutego 2018 r. o godzinie 15:00 CET i w świetle właściwych regulacji okres przyjmowania zapisów nie może być już przedłużony. Bricks Acquisition Limited do końca okresu zapisów nie będzie zmieniać oferowanej ceny

O Goldman Sachs

Goldman Sachs Group Inc. jest globalnym liderem w zakresie bankowości inwestycyjnej, papierów wartościowych oraz zarządzania inwestycjami, świadcząc szeroki zakres usług dla rozległej i zdywersyfikowanej bazy klientów, obejmującej korporacje, instytucje finansowe, instytucje rządowe oraz osoby fizyczne. Założona w 1869 r. firma ma siedzibę w Nowym Jorku oraz biura we wszystkich głównych centrach finansowych na całym świecie.

Goldman Sachs ma ugruntowaną pozycję w Polsce, obejmującą zarówno świadczone od lat usługi bankowości inwestycyjnej, jak i biuro technologiczne i operacyjne, które znacznie rozwinęło się w ostatnich latach i obecnie zatrudnia około 500 osób w Warszawie.

Goldman Sachs jest uznanym inwestorem na rynku nieruchomości oraz aktywów związanych z nieruchomościami, głównie poprzez nabywanie spółek działających w branży nieruchomości, kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, nieruchomości oraz aktywów deweloperskich. Goldman Sachs ma na swoim koncie duże osiągnięcia w zakresie: inwestycji w platformy nieruchomości oraz nieruchomości mieszkaniowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, zapewniania wsparcia kapitałowego, pomagania spółkom przejść do kolejnej fazy ich rozwoju oraz w staniu się wiodącymi markami na rynkach, na których działają.

Źródło: Spółka, #ROB

Ostatnie wiadomości