Gekoplast przyniósł inwestorom 90% zysku w trzy lata, spółka wkrótce zniknie z GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sty 2018, 10:37

Gekoplast przyniósł inwestorom 90% zysku w trzy lata, spółka wkrótce zniknie z GPW

Powodzeniem zakończyło się wezwanie na akcje Gekoplastu, jakie ogłosiła włoska grupa Karton S.p.A., branżowy nr 1 w Europie. W piątek nastąpiło rozliczenie transakcji, a byli akcjonariusze Gekoplastu powinni mieć już gotówkę na swoich kontach. W wezwaniu grupa Karton kupiła pośrednio 6.008.801 akcji, co odpowiada 99,3% wszystkich walorów lidera produkcji płyt polipropylenowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Jako menedżerowie czujemy dużą satysfakcję ze zbudowanej wartości biznesu, którą potwierdził nowy właściciel spółki"

podkreśla Piotr Górowski, prezes zarządu Gekoplast SA.

„Stworzyliśmy Gekoplast z dwóch nieefektywnych organizacji. Przeprowadziliśmy bardzo dużą restrukturyzację całości biznesu, podwoiliśmy moce produkcyjne, wyraźnie zmniejszając przy tym koszty, a zwiększając w radykalny sposób efektywność. Na inwestycje rozwojowe wydaliśmy łącznie blisko 50 mln PLN, dołączając do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w branży"

podkreśla prezes Górowski.

Porównując rok 2011, pierwszy pełny rok działalności Gekoplastu, z prognozą na rok 2017 (spółka nie opublikowała jeszcze raportu okresowego za IV kw. 2017), rzeczywiście w oczy rzuca się wzrost efektywności biznesowej. Podczas gdy zeszłoroczne przychody miały być wyższe o 28%, przekraczając pierwszy raz w historii spółki 100 mln PLN, o tyle wynik EBITDA już o 188% (14,4 mln PLN), a zysk netto – o 992% (7,1 mln PLN). Blisko 11 razy wyższy zysk netto przekłada się na wzrost rentowności na tym poziomie z 1% do 7%, a skok marży EBITDA to aż 8 pkt. proc. (z 6% do 14%).

W ramach wezwania na akcje Gekoplastu Capital Partners Investment I FIZ, zarządzany przez TFI Capital Partners (posiadał 73,7% akcji), zobowiązał się do sprzedaży akcji po 14,88 PLN za sztukę, natomiast pozostałym akcjonariuszom Grupa Karton zapłaciła 15,31 PLN za akcję. W rezultacie wezwanie na wszystkie akcje Gekoplastu miało wartość 90,7 mln PLN. Warto zauważyć, że w ramach IPO z grudnia 2014 r. Gekoplast sprzedał akcje po 8,8 PLN, co wraz z wypłaconymi od tego czasu dywidendami (łącznie 1,4 PLN na akcję) oznacza dla inwestorów giełdowych 89,9% całkowitej stopy zwrotu w trzy lata.

Gekoplast rozpoczął właśnie nowy rozdział w swojej historii, w którym jednak inwestorzy giełdowi nie będą już uczestniczyć. Intencją grupy Karton jest bowiem wycofanie akcji Gekoplastu z obrotu na GPW, a przekroczenie progu 90% w kapitale umożliwia nowemu głównemu właścicielowi uruchomienie procedury przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na zakończone wezwanie.

„Biorąc pod uwagę doświadczenie i efektywne technologie wykorzystywane przez grupę Karton, pozytywnie oceniamy perspektywy dotyczące rozwoju Gekoplastu w tej strukturze. Zamierzamy nadal dynamicznie rozwijać działalność i budować wartość fundamentalną biznesu" 

zapowiada Piotr Górowski, prezes zarządu Gekoplast SA.

W wezwaniu na akcje Gekoplastu pośredniczył Trigon DM, a zapisy przyjmowane były od 20 grudnia zeszłego roku do 17 stycznia bieżącego roku. Przeprowadzenie transakcji nastąpiło 24 stycznia, a jej rozliczenie 26 stycznia.

Grupa Karton jest wiodącym producentem opakowań z polipropylenu. Korzenie spółki sięgają roku 1967, kiedy to rodzina Bressan rozpoczęła produkcję opakowań kartonowych. Na przestrzeni lat firma była pionierem nowatorskich rozwiązań i wykorzystywanych materiałów. W wyniku naturalnej ewolucji Karton posiada obecnie strukturę, która łączy zalety i przewagi rodzinnej spółki średniego rozmiaru oraz technologię i know-how na poziomie największych korporacji.

O spółce

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.

Gekoplast został stworzony jako spółka portfelowa funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA notowane były od 2015 roku na rynku NewConnect, a od maja 2016 roku są przedmiotem obrotu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W styczniu 2018 roku powodzeniem zakończyło się wezwanie na akcje spółki, ogłoszone przez grupę Karton (99,3% akcji), a intencją nowego właściciela jest wycofanie akcji Gekoplastu z obrotu na GPW.

Źródło: Spółka, #GKP

Ostatnie wiadomości