Novaturas potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2018, 09:04

Novaturas potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie

Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie. Grupa Novaturas osiągnęła dobre wyniki finansowe w 2017 roku oraz dobre wyniki przedsprzedaży na 2018 rok.

Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.

Oferta obejmie do 50% istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.

W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się do 50% akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.

Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up’em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.

W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu będzie pełnić Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi księgę popytu będą także Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie ponadto pełnić rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie i w Estonii.

Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru, jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Bank Litwy i notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon (tj. estońskiego odpowiednika KNF).

Model biznesowy spółki charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (przekraczającymi 100% EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi, co pozwala spółce dzielić się znaczącą częścią zysków z akcjonariuszami. Regularna wypłata dywidendy jest jednym z kluczowych elementów strategii spółki. Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln EUR w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W perspektywie długookresowej zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 70–80% zysku netto.

W 2017 r. przychody Grupy Novaturas wzrosły o blisko 40% r/r, do ponad 141 mln EUR. EBITDA w tym okresie sięgnęła 10,6 mln EUR, a zysk netto niemal 8,2 mln EUR, co w obu przypadkach oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2016 r.

Bardzo obiecujące są również wyniki przedsprzedaży grupy na sezon Lato 2018. Na koniec 2017 r. liczba sprzedanych wycieczek sięgnęła 61 tys., tj. o 84% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Grupa istotnie rozszerzyła program na tegoroczny sezon letni, przygotowując ofertę dla 199 tys. klientów, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z sezonem Lato 2017, a mimo to udział przedsprzedaży w całkowitej wielkości programu letniego na koniec 2017 r. sięgnął już 31%.

„Novaturas jest liderem na bardzo atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym. Naszym celem jest utrzymanie pozycji numer 1 we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz rozwój działalności na Białorusi, którą postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Wypracowanymi zyskami wolimy dzielić się z akcjonariuszami. Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Novaturas jest motorem wzrostu naszej sprzedaży, który idzie w parze z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności"

powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Wyniki finansowe Grupy Novaturas

Bardzo dobrze dla Grupy Novaturas zapowiada się także bieżący rok, co potwierdzają wyniki przedsprzedaży na sezon letni 2018. Popyt na oferowane przez grupę wycieczki zagraniczne dynamicznie rośnie, nawet porównując z bardzo dużą aktywnością klientów w minionym roku. Z ofert typu first minute, sprzedanych do końca 2017 r., skorzystało o 84% klientów więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Efektywność modelu biznesowego spółki charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (na poziomie ponad 100% EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi (0,3 mln EUR w 2017 r.).

Główne elementy strategii Grupy Novaturas

  • Utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich i czerpanie korzyści z dalszego wzrostu rynku
  • Ciągłe rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych klientów, przekładające się na wzrost sprzedaży
  • Dalsza ekspansja geograficzna na rynku białoruskim
  • Utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce
  • Dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki
  • Regularne wypłaty dywidendy akcjonariuszom

Akcjonariat spółki

Od 2007 r. większościowym akcjonariuszem spółki jest Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors – jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. CETO obecnie posiada 70,72% akcji Novaturas. Pozostałe udziały należą do trzech osób fizycznych – każda z nich posiada 9,76% w kapitale zakładowym spółki.

O Novaturas

Grupa Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udział w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

Kraje bałtyckie, liczące łącznie 6,2 mln mieszkańców, oferują duży potencjał wzrostu dla touroperatorów. Korzystne warunki makroekonomiczne, w połączeniu z dobrą sytuacją na rynku pracy, rosnącym dochodem rozporządzalnym mieszkańców oraz wzrostem konsumpcji prywatnej, przyczyniają się do wzrostu liczby osób, które stać na wczasy zagraniczne oraz zwiększenia wydatków na nie. Jednocześnie stopień nasycenia tego rynku nadal jest niski w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej.

Novaturas powstał w 1999 r., a w 2004 r. osiągnął pozycję lidera w krajach bałtyckich, którą od tego czasu utrzymuje. Wśród przewag konkurencyjnych spółki są m.in. silna, rozpoznawalna marka, wysoka lojalność klientów i bardzo dobre relacje z agencjami turystycznymi oraz dostawcami usług, dzięki czemu Novaturas może zaoferować swoim klientom zróżnicowaną i atrakcyjną cenowo ofertę.

Poza krajami bałtyckimi, Novaturas zaczął też oferować swoje produkty na Białorusi, gdzie prowadzi sprzedaż poprzez partnerów lokalnych. Bliska odległość Mińska od lotniska w Wilnie daje spółce niewątpliwą przewagę, aby rozwijać działalność również na tym perspektywicznym rynku, zamieszkiwanym przez 9,5 mln osób, charakteryzującym się bardzo niskim stopniem nasycenia w zakresie usług turystycznych.

Novaturas posiada zróżnicowaną ofertę produktów, dzięki czemu trafia do szerokiej grupy klientów i elastycznie reaguje na ich zmieniające się preferencje. Grupa oferuje zarówno w pełni zorganizowane wyjazdy wypoczynkowe letnie i zimowe, jak również krajoznawcze wycieczki lotnicze i autokarowe do ponad 30 miejsc na całym świecie, w tym do najbardziej popularnych kurortów Europy Południowej, a także wybranych lokalizacji Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej.

Elementem strategii Grupy jest również utrzymanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji. Novaturas współpracuje z ponad 400 agencjami turystycznymi, w tym ze wszystkimi największymi w krajach bałtyckich, oraz ponad 60 na Białorusi. Prowadzi również własne biura sprzedaży w głównych miastach Litwy, Łotwy i Estonii, a ponadto inwestuje w dalszy rozwój kanału e-commerce.

Atrakcyjna i dobrze dopasowana oferta oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, że Novaturas wciąż zdobywa nowych klientów. Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Grupę jest motorem wzrostu skali działalności oraz udziału rynkowego i przekłada się na dynamiczny wzrost wyników finansowych.

Źródło: spółka

Ostatnie wiadomości