Zysk netto R22 wzrósł r/r do 3,1 mln zł w I poł. r. obr. 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lut 2018, 13:00

Zysk netto R22 wzrósł r/r do 3,1 mln zł w I poł. r. obr. 2017/2018

R22 odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2017/2018 (zakończonej 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 5,14 mln zł wobec 2,97 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 8,61 mln zł wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,87 mln zł w I półr. wobec 31,24 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki okresu najistotniejszy wpływ miały poniższe czynniki:

  1. Przejęcie i konsolidacja wyników spółek: Active24, SerwerSMS, Serveradmin oraz Bright Group, które miały miejsce w trakcie roku 2017
  2. Wzrost organiczny sprzedaży i zysku w szczególności w segmencie omnichannel oraz hostingu
  3. Zwiększenie rentowności segmentu hostingu, poprzez realizację synergii po-akwizycyjnych na przejętych wcześniej spółkach, w szczególności, zmiany ofertowo-cennikowe i synergie kosztowe
  4. Spadek pozostałych kosztów operacyjnych o kwotę 1,64 mln zł, wynikający głównie z jednorazowych zdarzeń, które miały miejsce w okresie 6 miesięcy zakończonych 31.12.2016 r., w szczególności: koszty pozyskania inwestora (1,24 mln zł), zwolnienie z długu osoby fizycznej (74 tys. zł) i koszty projektu POPC (36 tys. zł)
  5. Spadek kosztów finansowych netto: z jednej strony w okresie porównawczym poniesiono jednorazowy koszt prowizji z tyt. wykupu obligacji w kwocie 750 tys. zł, z drugiej jednak strony w I poł. 2017/18 poniesiono istotny jednorazowy koszt prowizji z tyt. udzielenia finansowania pomostowego w kwocie 340 tys. zł.
  6. W I poł. 17/18 wykazano istotny jednorazowy koszt wynagrodzeń w kwocie 406 tys. zł stanowiący wycenę różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji R22 a wartością za jaką członek zarządu R22 (Robert Stasik) nabył rzeczone akcje R22 od pozostałych akcjonariuszy w październiku 2017 r."
czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wyniki poszczególnych segmentów były następujące:

  • segment hostingu: przychody wzrosły organicznie względem analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,75 mln zł (4%) natomiast EBITDA w ujęciu LfL wzrosła o 1,27 mln zł (25%);
  • omnichannel communication: przychody wzrosły organicznie względem analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,1 mln zł (43%) natomiast EBITDA w ujęciu LfL wzrosła o 1,32 mln zł (31%);
  • segment telekomunikacja: przychody spadły względem analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,17 mln zł (-2%) natomiast EBITDA spadła o 0,12 mln zł (-4%), podano również w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 26 czerwca - 31 grudnia 2017 r. wyniosła 0,59 mln zł.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2017 r. 

(ISBnews), #R22

Ostatnie wiadomości