GetBack: Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 mar 2018, 08:51

GetBack: Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji

GetBack rozpoczął negocjacje z potencjalnymi inwestorami z Izraela i USA na temat możliwości objęcia przez nich nowej emisji, poinformowała spółka. 

"GetBack informuje, że w związku z otrzymaniem 12 marca 2018 r. oświadczeń dotyczących wstępnego zainteresowania objęciem akcji GetBack w emisjach, o których mowa w przywołanych raportach bieżących, od potencjalnych inwestorów: Shavit Capital Fund z siedziba w Izraelu, Leumi Investment Services z siedzibą w USA podmiotem powiązanym z Bank Leumi le Israel B.M. z siedzibą w Izraelu oraz Cukierman & Co Investment House z siedzibą w Izraelu, zarząd GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu, z każdym ze wskazanych powyżej potencjalnych inwestorów, negocjacji dotyczących objęcia przez nich nowych akcji GetBack"

czytamy w komunikacie. 

Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund to podmioty operujące na rynkach międzynarodowych, zainteresowane zwiększeniem swojej obecności na rynku polskim, w tym w sektorze usług finansowych, podkreśliła spółka. 

"Tak informowaliśmy wcześniej, spółka jest zainteresowana rozszerzeniem akcjonariatu o kolejnych inwestorów z długoterminową perspektywą inwestycyjną. Cieszy nas uwaga inwestorów dotąd mało aktywnych w naszym kraju. W nadchodzących dniach spółka planuje szereg kolejnych spotkań z inwestorami w Izraelu oraz USA w celu poszerzenia grupy inwestorów zainteresowanych inwestycją w spółkę"

powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

W związku z pozytywną opinią rady nadzorczej, zarząd 2 marca 2018 roku podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do walnego zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez akcjonariuszy uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego.

"W przypadku uzyskania zgody akcjonariuszy intencją zarządu jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału spółki w dwóch transzach. Pierwsza transza zakłada emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej. Druga transza przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50 000 000 sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych długoterminowych strategicznych inwestorów"

czytamy dalej.

Akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tożsamych akcji GetBack, wobec czego dopuszczenie akcji nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Akcje wyemitowane w drugiej transzy zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Obie transze zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% akcji spółki. 

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości