Maxima Grupe przedłużyła zapisy w wezwaniu na Emperię do 12 kwietnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 mar 2018, 16:23

Maxima Grupe przedłużyła zapisy w wezwaniu na Emperię do 12 kwietnia

Maxima Grupe przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Emperię Holding do 12 kwietnia, podał wzywający. Zapisy miały pierwotnie trwać do 21 lutego, zostały jednak przedłużone do 16 marca.

"W związku z upływem terminu na otrzymanie decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w dniu dzisiejszym, niniejszym informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r. przez Maxima Grupe, UAB z siedzibą w Wilnie, Litwa za pośrednictwem mBank S.A. do 12 kwietnia 2018 r., o czas niezbędny do otrzymania decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców wskazanego w pkt. 29 wezwania, tj. uzyskania przez wzywającego od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (i) bezwarunkowej zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) albo; (ii) warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką w rozumieniu ustawy antymonopolowej pod warunkiem, że warunki wskazane przez organ antymonopolowy w tej decyzji nie będą obligować wzywającego do zbycia więcej niż 15 lokalizacji zarządzanych przez spółki z grupy kapitałowej spółki lub podmioty w Polsce powiązane z wzywającym albo; (iii) upływu – po złożeniu wniosku do organu antymonopolowego – terminu wskazanego w ustawie antymonopolowej w jakim organ antymonopolowy powinien wydać decyzję, o której mowa w pkt (i) albo (ii)"

czytamy w komunikacie.

Przewidywanym nowym terminem na otrzymanie decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców jest 12 kwietnia 2018 r., który jest maksymalnym terminem na podstawie przepisów rozporządzenia, podano także.

W połowie stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Maxima Grupe kontroli nad Emperią - właścicielem sieci sklepów Stokrotka.

Maxima Grupe złożyła do Urzędu wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Emperia Holding 29 listopada ub. r.

24 listopada 2017 r. Maxima Grupe ogłosiła wezwanie na 12 342 027 akcji zwykłych Emperia Holding, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczęły się 14 grudnia i miały trwać do 21 lutego 2018 r.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka.

Maxima należy do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w różnych branżach (sprzedaż detaliczna, nieruchomości, produkcja żywności itp.), głównie na rynku litewskim, łotewskim i estońskim, przy czym prowadzi również działalność w Bułgarii, Polsce, Hiszpanii oraz w kilku innych państwach, głównie z UE. Grupa prowadzi dwie sieci supermarketów w Polsce (Aldik i Sano).

(ISBnews), #EMP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości