GetBack ma pożyczkę od DNLD wys. 50 mln zł, z opcją zwiększenia do 85 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 kwi 2018, 10:35

GetBack ma pożyczkę od DNLD wys. 50 mln zł, z opcją zwiększenia do 85 mln zł

GetBack podpisał z DNLD S.a.r.l. umowę pożyczki wysokości 50 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty do 85 mln zł, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez spółkę przed końcem kwietnia br., podał GetBack. 

"Pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż czterech transzach do końca kwietnia 2018 r. Pożyczka udzielana jest w złotych polskich, jednak wypłacona może być także w euro, przy czym wówczas wypłata nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia uznania rachunku bankowego GetBack"

czytamy w komunikacie. 

Umowa przewiduje, że w przypadku rozpoczęcia, po dacie zawarcia umowy pożyczki, przez GetBack oferty prywatnej akcji serii F, DNLD S.a.r.l. będzie przysługiwać prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa tego akcjonariusza w podwyższeniu kapitału zakładowego. Pożyczkodawca będzie uprawniony do żądania od GetBack wcześniejszej spłaty pożyczki (w całości lub w części) po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, podano także.

Akcjonariusze GetBack zdecydowali pod koniec marca br. podczas NWZ o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującej do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej.  

DNLD Holdings S.à.r.l. - spółka zależna od DNLD L.P. - jest większościowym akcjonariuszem GetBacku z 60,07% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. 

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości