Grupa Qumak miała wstępnie ok. 262 mln zł przychodów i 78 mln zł straty w 2017 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 kwi 2018, 08:54

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 262 mln zł przychodów i 78 mln zł straty w 2017

Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł i stratę netto ok. 78 mln zł w 2017 r., według wstępnych szacunków, podała spółka.

„Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa Qumak osiągnęła następujące wyniki finansowe (narastająco):

  • przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł, 
  • wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -68,5 mln zł (strata),
  • wynik netto w wysokości ok. -78 mln zł (strata)"
czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że na powyższy szacunek wyników grupy, w czwartym kwartale 2017 r. miały wpływ m.in.:

  1. dodatkowe koszty kontraktów związane z wydłużeniem czasu ich realizacji w kwocie ok. 4,5 mln zł; 
  2. zwiększenie rezerwy na serwis gwarancyjny z kontraktów zakończonych i przekazanych do serwisowania – kwota ok. 4 mln zł;
  3. rezerwa na zobowiązania podatkowe wynikające z szacowanego ryzyka zapłaty zaległego podatku VAT w kwocie ok. 2,5 mln zł (dotyczy transakcji z roku 2013, Spółka będzie się odwoływać od decyzji w tej sprawie, ale zgodnie z zasadą ostrożności zdecydowano o utworzeniu rezerwy), wymieniono w informacji.

Wyniki grupy we wskazanym okresie są odzwierciedleniem problemów zidentyfikowanych i opisanych przez zarząd w planie naprawczym, do których należą – przede wszystkim - niewłaściwe zarządzanie spółką w minionych okresach oraz zmaterializowanie się ryzyk biznesowych, niekontrolowany wzrost kosztów działalności bieżącej, niedopasowanie skali działania spółki do jej przychodów, porażki w realizacji dużych i złożonych projektów, przejścia istotnych managerów wraz z całymi zespołami do konkurencji (m.in. z obszaru infrastruktury) i związanego z tym obniżenia możliwości sprzedażowych i realizacyjnych oraz dekoniunktura na rynku publicznym, zaznaczono również. 

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews), #QMK

Ostatnie wiadomości