Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 15:42

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco South Eastern Europe zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 26,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2017 w wysokości 19 830 989,19 zł. w sposób następujący:

  1. kwotę 1 586 479,14 zł przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego,
  2. kwotę 18 244 510,05 zł przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki.

Ponadto, zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki kwotę 8 740 500,47 zł, stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 31 marca 2016 r."

czytamy w komunikacie.

ZWZ określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na 29 czerwca 2018 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2018 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251, podano także.

Asseco SEE odnotowało 54,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 19,83 mln zł wobec 19 tys. zł zysku rok wcześniej. 

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #ASE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości